نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
HP 695507-002 2TB SAS 7.2K Server ۷۷۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰