نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
مقداد آی تی Economy B96 LGA 1151 Desktop ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
مقداد آی تی Economy D96 LGA 775 Desktop System ۶۹۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
مقداد آی تی Economy C96 LGA 1155 Desktop System ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰