سينمای خانگی سامسونگ-Samsung Home Theater TZ225

Samsung Home Theater TZ225

قیمت

برای این کالا قیمتی ثبت نشده و فروشنده ای ندارد
لیست فروشندگان
اولین فروشنده ای باشید که به این محصول قیمت می دهد.

نظرات کاربران دیجی آنلاین درباره : Samsung - سينمای خانگی - Home Theater TZ225

  مشخصات کالا موجود نیست.

  General
  Total Power (RMS)  850
  Number of Channel  5.1

  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components   What is "Included Components"? Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers   What is "Wireless Speakers"? Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output   What is "Main Speakers Power Output"? 141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs   What is "Number of Discs"? 1
  Progressive Scan   What is "Progressive Scan"? With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15
  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components   What is "Included Components"? Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers   What is "Wireless Speakers"? Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output   What is "Main Speakers Power Output"? 141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs   What is "Number of Discs"? 1
  Progressive Scan   What is "Progressive Scan"? With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15
  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components   What is "Included Components"? Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers   What is "Wireless Speakers"? Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output   What is "Main Speakers Power Output"? 141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs   What is "Number of Discs"? 1
  Progressive Scan   What is "Progressive Scan"? With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15

  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components    Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers    Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output    141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs    1
  Progressive Scan    With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15
  Miscellaneous
  UPC 8808993233878

  امتیاز کاربران: ۲۸۷ رای ثبت شده است

  قیمت

  طراحی

  کیفیت ساخت

  امکانات

  ارزش خرید

  جدیدترین آگهی ها: سينمای خانگی

  همه آگهی های سينمای خانگی