لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات A4Tech ايفورتك


Keypad-کی پد
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech TK-5-Retractable USB Keypad 26,500 26,500
اسپیکر پورتابل-Portable
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech BTS-01-Bluetooth Speaker 65,000 65,000
A4Tech BTS-03-Bluetooth Speaker 82,000 82,000
A4Tech BTS-04-Bluetooth Speaker 63,500 63,500
A4Tech BTS-06-Bluetooth Speaker 45,000 45,500
A4Tech BTS-07-Bluetooth Speaker 50,500 50,500
پد موس - Mouse Pad
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech B-071 34,500 34,500
A4Tech B-072 34,000 34,000
A4Tech X7-200MP 13,000 13,000
كيبورد - Keyboard
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech BTK-01 -keyboard- bluetooth 60,000 60,000
A4Tech BTK-04 66,000 66,000
A4Tech KB-28G 55,000 71,000
A4Tech KBS-28G 71,000 71,000
A4Tech KD-600 - X-Slim Multimedia 52,000 77,000
A4Tech KL-40 50,000 55,000
A4Tech kl-5 44,000 55,000
A4Tech kl-50 55,000 55,000
A4Tech KL-7MU 66,000 81,000
A4Tech km-720 45,000 52,000
A4Tech kr-83 43,000 49,000
A4Tech kr-85 43,000 48,000
كيبورد + موس
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech 3000N-KEYBOARD + MOUSE wireless 95,000 110,000
A4Tech 9200F-.KEYBOARD + MOUSE wireless 125,000 125,000
A4Tech 9500F 122,000 122,000
A4Tech B2100 167,000 167,000
A4Tech KM-72620D 52,000 62,000
A4Tech KR-8520D 60,000 60,000
A4Tech KR-8572 60,000 60,000
A4Tech Wireless 3100N 95,000 95,000
A4Tech Wireless 7100N 100,000 100,000
A4Tech Wireless 9100F 116,000 116,000
A4Tech Wireless 9300F 119,000 126,000
کیبورد تبلت
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech BTK-03 75,000 75,000
موس - Mouse
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech A70 90,000 90,000
A4Tech A90 88,000 97,000
A4Tech A91 91,000 91,000
A4Tech D-300 34,000 34,000
A4Tech D-770FX 51,000 51,000
A4Tech G10-770FL 84,000 84,000
A4Tech G11-200N 65,000 98,000
A4Tech G11-590FX 85,000 85,000
A4Tech G3-200N 47,000 65,000
A4Tech G3-230 52,000 52,000
A4Tech G3-270N 49,000 52,000
A4Tech G7-100N 57,000 57,000
A4Tech G9-600 70,500 70,500
A4Tech N-100 32,000 32,000
A4Tech N-120 35,000 35,000
A4Tech N-250NX 35,000 35,000
A4Tech N-301 33,000 33,000
A4Tech N-302 20,000 36,000
A4Tech N-310 35,000 35,000
A4Tech N-320 36,000 36,000
A4Tech N-330 27,000 44,000
A4Tech N50 103,000 103,000
A4Tech N-60F 38,000 42,000
A4Tech N-61FX 50,000 50,000
A4Tech N-70FX 32,000 50,000
A4Tech N-730FX 50,000 50,000
A4Tech N-740X 32,000 32,000
A4Tech N-770FX 42,000 42,000
A4Tech OP- 720 23,000 30,000
A4Tech OP-540NU 32,000 32,000
A4Tech OP-550NU 33,000 33,000
A4Tech OP-620ND 22,000 22,000
A4Tech ِOP-720 17,500 17,500
A4Tech Padless Wired N-360 27,000 46,000
A4Tech Padless Wired N-400 27,000 43,000
A4Tech Padless Wired N-500F 37,000 37,000
A4Tech Padless Wired N-600X 38,000 49,000
A4Tech Padless Wired N-708X 38,000 42,000
A4Tech Padless Wired N-810FX 27,000 42,000
A4Tech Padless Wired OP-530NU 21,000 32,000
A4Tech Padless Wired OP-560NU 22,000 25,000
A4Tech T70 97,000 97,000
A4Tech V2 76,000 85,000
A4Tech V3 76,000 76,000
A4Tech V4 89,000 89,000
A4Tech V4M 77,000 77,000
A4Tech V5MA 78,500 80,000
A4Tech V7MA 100,000 110,000
A4Tech V8MA Gaming Mouse 85,000 90,000
A4Tech Wireless Mouse MUlti-Mode G10-810FL 85,000 85,000
A4Tech Wireless MUlti-Mode G10-650F 65,000 72,000
A4Tech Wireless MUlti-Mode G10-730F 66,000 66,000
A4Tech Wireless MUlti-Mode G10-810F 79,000 102,000
A4Tech Wireless Padless G3 Basic Series G3-220N 47,000 65,000
A4Tech Wireless PADLESS G3 Basic Series G3-230N 44,000 54,000
A4Tech Wireless PADLESS G3 Basic Series G3-280N 2 49,000 65,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-200NX 90,000 90,000
A4Tech Wireless Padless NoLag Series G7-300N 58,000 90,000
A4Tech Wireless Padless NoLag Series G7-350N 64,000 64,000
A4Tech Wireless Padless NoLag Series G7-360N 52,000 61,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-600NX 65,000 65,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-740NX 56,000 56,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-750N 60,000 95,500
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-370FX 59,500 59,500
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-370HX 59,500 59,500
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-500F 65,000 65,000
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-730FX 65,000 67,000
A4Tech XL-747H 89,000 89,000
A4Tech ZL-50 GAMING 135,000 135,000
هاب یو اس بی - USB HUB
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech HUB-56 30,000 30,000
A4Tech HUB-57 28,000 28,000
A4Tech HUB-64-USB 2.0 HUB 32,000 32,000
A4Tech HUB-66 32,000 32,000
A4Tech HUB-77 29,500 29,500
هدست - ميكروفن - هدفون
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech G7-400N 56,000 79,000
A4Tech HS-100 55,000 69,000
A4Tech HS-28 42,000 42,000
A4Tech HS-50 50,000 50,000
A4Tech hs-5p 32,000 32,000
A4Tech HS-60 52,000 52,000
A4Tech hs-800 55,000 55,000
A4Tech MI-10 38,000 38,000
A4Tech MK-610 26,000 26,000
A4Tech MK-620 25,000 30,000
A4Tech MK-630 25,000 32,000
A4Tech MK-650 27,000 33,000
A4Tech MK-690 27,000 33,000
A4Tech MK-730 HD 34,000 39,000
A4Tech MK-750HD 35,000 39,000
وب كم - Webcam
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech PK-910H 1080p Full-HD 78,000 120,000