لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات A4Tech ايفورتك


Keypad-کی پد
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech TK-5-Retractable USB Keypad 29,000 35,000
اسپیکر پورتابل-Portable
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech BTS-01-Bluetooth Speaker 65,000 65,000
A4Tech BTS-03-Bluetooth Speaker 82,000 85,000
A4Tech BTS-04-Bluetooth Speaker 63,500 63,500
A4Tech BTS-06-Bluetooth Speaker 45,500 50,000
A4Tech BTS-07-Bluetooth Speaker 50,500 50,500
كيبورد - Keyboard
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech B700 335,000 335,000
A4Tech BTK-01 -keyboard- bluetooth 57,000 60,000
A4Tech BTK-04 66,000 66,000
A4Tech KB-28G 58,000 75,000
A4Tech KB-720A - Smart 47,000 47,000
A4Tech KBS-28G 75,000 75,000
A4Tech KD-600 - X-Slim Multimedia 74,000 74,000
A4Tech KL-40 52,000 55,000
A4Tech KL-40P 55,000 55,000
A4Tech kl-5 46,000 57,000
A4Tech kl-50 57,000 57,000
A4Tech KL-7MU 77,000 80,000
A4Tech km-720 45,000 55,000
A4Tech kr-83 47,000 47,000
A4Tech kr-85 47,000 55,000
كيبورد + موس
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech 3000N-KEYBOARD + MOUSE wireless 105,000 135,000
A4Tech 9200F-.KEYBOARD + MOUSE wireless 135,000 149,000
A4Tech 9500F 142,000 142,000
A4Tech KM-72620D 65,000 92,000
A4Tech KR-8520D 63,000 75,000
A4Tech KR-8572 64,000 64,000
A4Tech Wireless 3100N 100,000 135,000
A4Tech Wireless 7100N 110,000 110,000
A4Tech Wireless 9100F 125,000 185,000
A4Tech Wireless 9300F 130,000 140,000
کیبورد تبلت
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech BTK-03 68,000 77,000
موس - Mouse
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech A90 100,000 115,000
A4Tech A91 117,000 117,000
A4Tech AL90 177,000 177,000
A4Tech D-300 38,000 38,000
A4Tech D-770FX 55,000 55,000
A4Tech G10-770FL 84,000 84,000
A4Tech G11-200N 80,000 98,000
A4Tech G11-590FX 85,000 85,000
A4Tech G3-200N 55,000 65,000
A4Tech G3-230 64,000 64,000
A4Tech G3-270N 58,000 59,000
A4Tech G3-630N 75,000 75,000
A4Tech N-100 34,500 36,000
A4Tech N-120 35,000 35,000
A4Tech N-250NX 35,000 35,000
A4Tech N300 33,000 33,000
A4Tech N-301 34,500 36,000
A4Tech N-302 36,000 36,000
A4Tech N-310 35,000 35,000
A4Tech N-320 36,000 36,000
A4Tech N-330 34,000 35,500
A4Tech N50 116,000 116,000
A4Tech N-60F 42,000 49,000
A4Tech N-61FX 50,000 50,000
A4Tech N-70FX 37,000 50,000
A4Tech N-730FX 50,000 50,000
A4Tech N-770FX 40,000 55,000
A4Tech OP- 720 26,000 26,000
A4Tech OP-540NU 32,000 32,000
A4Tech OP-550NU 33,000 33,000
A4Tech OP-620 28,000 28,000
A4Tech OP620D 35,000 37,000
A4Tech OP-620ND 24,000 24,000
A4Tech ِOP-720 17,500 17,500
A4Tech Padless Wired N-360 41,000 50,000
A4Tech Padless Wired N-400 35,000 46,000
A4Tech Padless Wired N-500F 37,000 44,000
A4Tech Padless Wired N-600X 37,000 53,000
A4Tech Padless Wired N-708X 40,000 48,000
A4Tech Padless Wired N-810FX 42,000 60,000
A4Tech Padless Wired OP-530NU 32,000 35,000
A4Tech Padless Wired OP-560NU 25,000 25,000
A4Tech R80 GAMING MOUSE 183,000 183,000
A4Tech T70 125,000 125,000
A4Tech TL80 Terminator Laser Gaming Mouse 205,000 205,000
A4Tech V2 85,000 85,000
A4Tech V3 85,000 85,000
A4Tech V3M 94,000 94,000
A4Tech V5M 93,000 93,000
A4Tech V5MA 87,000 87,000
A4Tech V7 99,000 99,000
A4Tech V7MA 110,000 110,000
A4Tech V8MA Gaming Mouse 95,000 95,000
A4Tech Wireless Mouse MUlti-Mode G10-810FL 95,000 95,000
A4Tech Wireless MUlti-Mode G10-650F 115,000 115,000
A4Tech Wireless MUlti-Mode G10-730F 66,000 66,000
A4Tech Wireless MUlti-Mode G10-810F 78,000 95,000
A4Tech Wireless Padless G3 Basic Series G3-220N 50,000 65,000
A4Tech Wireless PADLESS G3 Basic Series G3-230N 50,000 58,000
A4Tech Wireless PADLESS G3 Basic Series G3-280N 2 65,000 65,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-200NX 90,000 90,000
A4Tech Wireless Padless NoLag Series G7-300N 63,000 69,000
A4Tech Wireless Padless NoLag Series G7-350N 64,000 64,000
A4Tech Wireless Padless NoLag Series G7-360N 60,000 68,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-600NX 115,000 115,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-740NX 56,000 56,000
A4Tech Wireless PADLESS NoLag Series G7-750N 95,500 95,500
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-370FX 59,500 59,500
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-370HX 59,500 59,500
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-500F 78,000 90,000
A4Tech Wireless Shuttle Series G9-730FX 90,000 90,000
A4Tech XL-747H 89,000 89,000
هاب یو اس بی - USB HUB
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech HUB-56 38,000 38,000
A4Tech HUB-66 42,000 42,000
هدست - ميكروفن - هدفون
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech G480- کنترل کننده صدای هدست 85,000 85,000
A4Tech HS-100 28,000 74,000
A4Tech HS-28 47,000 55,000
A4Tech HS-30 ComfortFit Stereo 60,000 60,000
A4Tech HS-50 50,000 50,000
A4Tech hs-5p 55,000 55,000
A4Tech HS-60 57,000 65,000
A4Tech hs-800 57,000 82,000
A4Tech MK-610 45,000 45,000
A4Tech MK-620 27,000 30,000
A4Tech MK-630 27,000 32,000
A4Tech MK-650 28,000 33,000
A4Tech MK-690 28,000 33,000
A4Tech MK-730 HD 35,000 39,000
A4Tech MK-750HD 37,000 39,000
A4Tech S7 31,000 31,000
وب كم - Webcam
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
A4Tech PK-910H 1080p Full-HD 153,000 153,000