لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات SILICON POWER


پاور بانک- Power Bank
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
SILICON POWER S102-12000mAh 450,000 450,000
حافظه فلش / Flash Memory
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
SILICON POWER Touch T03 - 16GB 36,000 36,000
SILICON POWER Touch T03 - 32GB 53,000 75,000
SILICON POWER Touch T03 - 64GB 118,000 130,000
SILICON POWER Touch T03 - 8GB 34,000 42,000
SILICON POWER 16GB-Jewel J30-USB 3.1 Gen1 65,000 65,000
SILICON POWER 16GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 52,500 66,000
SILICON POWER 16GB-Touch T07-USB 2.0 45,000 45,000
SILICON POWER 16GB-TOUCH T08 36,000 46,000
SILICON POWER 16GB-Touch T20-USB 2.0 36,000 38,600
SILICON POWER 16GB-Touch T30-USB 2.0 42,000 49,000
SILICON POWER 16GB-Touch T35-USB 2.0 37,000 48,000
SILICON POWER 16GB-Touch T50 38,000 60,000
SILICON POWER 32GB-Jewel J30-USB 3.1 Gen1 90,000 90,000
SILICON POWER 32GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 92,500 106,000
SILICON POWER 32GB-Mobile C50-Type-A-Micro-B-Type-C 112,500 112,500
SILICON POWER 32GB-Touch T07-USB 2.0 58,000 75,000
SILICON POWER 32GB-TOUCH T08 53,000 74,000
SILICON POWER 32GB-Touch T20-USB 2.0 56,700 75,000
SILICON POWER 32GB-Touch T30-USB 2.0 65,000 75,000
SILICON POWER 32GB-Touch T35-USB 2.0 54,000 61,000
SILICON POWER 32GB-Touch T50 67,000 77,000
SILICON POWER 64GB-Jewel J30-USB 3.1 Gen1 162,000 169,000
SILICON POWER 64GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 157,500 180,000
SILICON POWER 64GB-Mobile C50-Type-A-Micro-B-Type-C 183,000 183,000
SILICON POWER 64GB-Touch T07-USB 2.0 112,000 140,000
SILICON POWER 64GB-TOUCH T08 102,000 145,000
SILICON POWER 64GB-Touch T20-USB 2.0 121,000 121,000
SILICON POWER 64GB-Touch T30-USB 2.0 119,000 138,000
SILICON POWER 64GB-Touch T50 117,000 134,000
SILICON POWER 8GB-Jewel J20-USB 3.1 Gen1 50,000 50,000
SILICON POWER 8GB-Jewel J30-USB 3.1 Gen1 55,000 55,000
SILICON POWER 8GB-Touch T07-USB 2.0 38,000 43,000
SILICON POWER 8GB-TOUCH T08 26,000 45,000
SILICON POWER 8GB-Touch T30-USB 2.0 35,000 42,000
SILICON POWER 8GB-Touch T35-USB 2.0 33,500 42,000
SILICON POWER 8GB-Touch T50 44,000 44,000
SILICON POWER AH156-8GB-USB 3.0 47,000 47,000
SILICON POWER Blaze B06-16GB 44,000 58,000
SILICON POWER Blaze B06-8GB 36,000 47,000
SILICON POWER Blaze B10-16GB 49,000 61,000
SILICON POWER Blaze B10-32GB 77,000 95,000
SILICON POWER Blaze B21-64GB-USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 130,000 130,000
SILICON POWER Blaze B50-16GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 48,000 48,000
SILICON POWER Blaze B50-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 130,000 143,000
SILICON POWER Blaze B50-8GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 35,000 35,000
SILICON POWER Firma F80 - 16GB 40,000 52,000
SILICON POWER Firma F80 - 32GB 67,000 76,000
SILICON POWER Firma F80 - 64GB 119,000 121,000
SILICON POWER Firma F80 - 8GB 45,000 45,000
SILICON POWER Jewel J01-16GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 59,000 59,000
SILICON POWER Jewel J01-32GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 69,000 69,000
SILICON POWER Jewel J01-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 130,000 139,000
SILICON POWER Jewel J01-8GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 34,000 34,000
SILICON POWER Jewel J07-16GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 49,000 59,000
SILICON POWER Jewel J07-32GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 79,000 79,000
SILICON POWER Jewel J07-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 122,000 144,000
SILICON POWER Jewel J07-8GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 36,000 50,000
SILICON POWER Jewel J08-16GB-USB 3.0 52,000 52,000
SILICON POWER Jewel J08-32GB-USB 3.0 82,000 82,000
SILICON POWER Jewel J08-64GB-USB 3.0 134,000 148,000
SILICON POWER Jewel J08-8GB-USB 3.0 38,000 38,000
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-64GB 148,000 148,000
SILICON POWER Jewel J50-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 134,000 134,000
SILICON POWER Marvel M01-16GB 51,000 51,000
SILICON POWER Marvel M01-32GB 73,000 73,000
SILICON POWER Marvel M01-8GB 40,000 40,000
SILICON POWER Marvel M50-64GB 130,000 130,000
SILICON POWER Marvel M70-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 172,000 172,000
SILICON POWER Mobile C80-16GB-Type-C-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 59,000 59,000
SILICON POWER Mobile C80-64GB-Type-C-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 166,000 185,000
SILICON POWER Mobile X10-16GB 45,000 45,000
SILICON POWER Mobile X10-32GB 77,000 85,000
SILICON POWER Mobile X10-8GB 34,000 50,000
SILICON POWER Mobile X21-16GB-USB 2.0/ micro-USB 2.0-OTG 55,000 55,000
SILICON POWER Mobile X21-32GB-USB 2.0/ micro-USB 2.0-OTG 74,000 94,000
SILICON POWER Mobile X21-8GB-USB 2.0/ micro-USB 2.0-OTG 50,000 50,000
SILICON POWER Mobile X31-16GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG 66,000 66,000
SILICON POWER Mobile X31-64GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG 155,000 185,000
SILICON POWER Mobile X31-8GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG 38,000 50,000
SILICON POWER SP Jewel J06-16GB 52,000 60,000
SILICON POWER SP Jewel J06-32GB 82,000 83,000
SILICON POWER SP Jewel J06-64GB 148,000 148,000
SILICON POWER SP Jewel J06-8GB 38,000 49,000
SILICON POWER SP Mobile X20-16GB 43,000 52,500
SILICON POWER SP Mobile X20-32GB 85,000 94,000
SILICON POWER SP Mobile X20-8GB 46,000 49,000
SILICON POWER SP Touch T06-16GB 38,700 50,000
SILICON POWER SP Touch T06-32GB 56,800 73,000
SILICON POWER SP Touch T06-64GB 132,000 132,000
SILICON POWER Touch 830 - 64GB 111,000 111,000
SILICON POWER Touch 835-8GB 32,000 32,000
SILICON POWER Touch T01-16GB 35,000 47,000
SILICON POWER Touch T01-32GB 55,000 73,000
SILICON POWER Touch T01-USB 2.0-64GB 118,000 129,000
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-16GB 39,200 50,000
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-32GB 56,400 72,000
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-64GB 131,000 131,000
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-8GB 57,000 57,000
SILICON POWER Touch T09-16GB-USB 2.0 37,000 50,000
SILICON POWER Touch T09-32GB-USB 2.0 61,000 72,000
SILICON POWER Touch T09-64GB-USB 2.0 131,000 131,000
SILICON POWER Touch T09-8GB-USB 2.0 28,000 34,000
SILICON POWER Ultima II I-Series-16GB 31,000 36,500
SILICON POWER Ultima II I-Series-32GB 51,000 56,500
SILICON POWER Ultima II I-Series-8GB 30,000 36,000
SILICON POWER Ultima U06-16GB 33,500 35,000
SILICON POWER Ultima U06-8GB 29,000 30,500
رم/کارت ریدر-Ram Reader
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
SILICON POWER ALL IN ONE 47,000 47,000
كارت حافظه / Memory Card
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
SILICON POWER 16GB- Compact Flash CF 200 126,000 126,000
SILICON POWER 32GB- Compact Flash CF 200x 179,000 179,000
SILICON POWER ELITE SDXC UHS-1 - 128GB 230,000 230,000
SILICON POWER ELITE SDXC UHS-1 - 64GB 150,000 150,000
هارد اكسترنال - External H.D
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
SILICON POWER 1TB-Armor A65-USB 3.1 393,000 445,000
SILICON POWER 1TB-Armor A75-USB 3.1 400,000 650,000
SILICON POWER 1TB-Diamond D30-D3S 375,000 375,000
SILICON POWER 2TB-Armor A65-USB 3.1 600,000 635,000
SILICON POWER 2TB-Diamond D30-D3S 580,000 580,000
SILICON POWER A80 Armor USB3 1TBضدآب+ضدضربه+رمزگذاری 393,000 445,000
SILICON POWER Armor A15 - 1T - USB 3.0 375,000 375,000
SILICON POWER Armor A30 - 1TB - USB 3.0 373,000 415,000
SILICON POWER Armor A30-2TB-USB 3.0 610,000 615,000
SILICON POWER Armor A60-1TB-USB 3.0 373,000 445,000
SILICON POWER Armor A60-2TB-USB 3.0 615,000 665,000
SILICON POWER Armor A65M-1TB-USB 3.0 399,000 445,000
SILICON POWER Armor A65M-2TB-USB 3.0 619,000 665,000
SILICON POWER Armor A80 -2TB-USB 3.0 589,000 665,000
SILICON POWER Armor A85-1TB-USB 3.0 405,000 429,000
SILICON POWER Armor A85-2TB-USB 3.0 610,000 680,000
SILICON POWER Armor A85-5TB -Waterproof -Shockproof 1,250,000 1,250,000
SILICON POWER Diamond D06-1TB-USB 3.0 360,000 360,000
هارد پر سرعت-SSD
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
SILICON POWER 128GB-Ace A55-SATA III 280,000 299,000
SILICON POWER 256GB-Ace A55-SATA III 490,000 490,000
SILICON POWER Slim S55 - 120GB 270,000 285,000
SILICON POWER Slim S55-120GB 265,000 295,000
SILICON POWER Slim S55-240GB 400,000 405,000
SILICON POWER Slim S55-480GB 797,000 797,000
SILICON POWER Velox V55 - 240GB 408,000 420,000
SILICON POWER Velox V55 - 480GB 820,000 820,000