نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
LG 32LF56000GI- 32 inch 130,000 130,000
LG 42LF65000GI-42 inch 246,100 246,100
LG 43LF63000GI -43 inch 209,000 209,000
LG 47LB56100GI - 47 inch 229,000 229,000
LG 49LF63000GI-49 inch 263,500 263,500
LG 55LB67000GI-55 inch 3,952,000 3,952,000
LG 55LF65000GI-55 inch 401,300 401,300
LG 60LB56100GI - 60 inch 3,915,000 3,915,000
LG 60LF56000GI-FULL HD 4,017,000 4,017,000
LG LF51000GI - 32 inch 1,080,000 1,080,000
Samsung 32C5550 1,300,000 1,300,000
Samsung 40J6920- 40 inch 172,000 1,665,000
Samsung 40J6950-40 inch 212,000 2,070,000
Samsung 40JU6990- 40 inch 3,260,000 3,260,000
Samsung 48J6950-48 inch LED 290,000 2,850,000
Samsung 48JC6960- 48 inch 2,100,000 2,100,000
Samsung 48JU6980-48 inch 335,000 3,300,000
Samsung 50JU6990-50 inch 3,800,000 3,800,000
Samsung 55ES6950 4,050,000 4,050,000
Samsung 55JC6960- 55 inch 3,010,000 3,010,000
Samsung 55JU6980- 55 inch 3,960,000 3,960,000
Samsung 55JU6990-55 inch 3,800,000 3,800,000
Samsung 65JU6980- 65 inch 9,500,000 9,500,000
SONY KDL-32R300C-32 inch 1,340,000 1,340,000
SONY KDL-40R350C 1,830,000 1,830,000
SONY KDL-40W650D-40 inch 2,338,000 2,338,000
SONY KDL-48R560C-48 inch 3,590,000 3,590,000
SONY KDL-48W650D-48 inch 2,599,000 2,599,000
SONY KDL-55W650D 3,599,000 3,599,000
SONY KDL-60W600B-60 inch W600B BRAVIA Internet LED backlight TV 4,799,000 4,799,000

تبلیغات: سفارش تبلیغات در دیجی آنلاین