ورود به سایت
نرم افزار همراه دیجی آنلاین
پیشنهاد استثنایی فروشندگان close

ليست قيمت خرید و فروش مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM

کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Asus DSL-N10 - Wireless-N150 1,130,000 1,140,000
Asus DSL-N10 B1 - Wireless-N150 1,150,000 1,150,000
Asus DSL-N10S 800,000 850,000
Asus DSL-N12U 1,840,000 2,070,000
Asus RT-N10+ EZ N Wireless Router 800,000 800,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
D-Link DSL-2520U 310,000 355,000
D-Link DSL-2520U/Z1 320,000 350,000
D-Link DSL-2600 570,000 650,000
D-Link DSL-2640U 730,000 730,000
D-Link DSL-2730U 650,000 1,050,000
D-Link DSL-2730U/U1 660,000 700,000
D-Link DSL-2740U 880,000 880,000
D-Link DSL-2750U ADSL Router 1,070,000 1,150,000
D-Link DSL-2770L 2,200,000 2,400,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
GNET AD1504 1T1R - b/g/n 4 Port 640,000 700,000
GNET AD1504Z -D 650,000 650,000
GNET AD3004Z -D 960,000 960,000
GNET AD1501 1T1R - b/g/n 1 Port 610,000 670,000
GNET ADU1-1Port ADSL Router With USB 300,000 365,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
HUAWEI MT882a  500,000 500,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Linksys WAG120N -Wireless-N Home ADSL2 Modem Router 2,200,000 2,200,000
Linksys X1000 2,270,000 2,350,000
Linksys X2000-Wireless-N ADSL2+ Modem Router 2,500,000 2,500,000
Linksys X3500 4,800,000 4,950,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
netis DL4201 450,000 450,000
netis DL4311-150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router 900,000 900,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Tenda D151 660,000 750,000
Tenda D152 640,000 680,000
Tenda D810R 300,000 450,000
Tenda D820R 235,000 330,000
Tenda D830R-4Port ADSL2/2+ Modem Router 585,000 650,000
Tenda D840R 605,000 680,000
Tenda W150D- Wireless N ADSL2/2+ Router 689,000 750,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TP-LINK 8817 300,000 360,000
TP-LINK 8901N 590,000 653,000
TP-LINK TD-8840T 625,000 625,000
TP-LINK TD-W8151N 575,000 690,000
TP-LINK TD-W8901G 620,000 653,000
TP-LINK TD-W8901G Wireless ADSL2+ Modem Router 600,000 650,000
TP-LINK TD-W8901G -IEEE 802.3/3u, IEEE 802.11b/g Wireless ADSL2 645,000 645,000
TP-LINK TD-W8950ND 880,000 910,000
TP-LINK TD-W8951ND 68,200 790,000
TP-LINK TD-W8960N 1,230,000 1,380,000
TP-LINK TD-W8961ND 992,000 11,800,000
TP-LINK TD-W8968 - 300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router 1,140,000 1,220,000
TP-LINK TD-W8970 2,030,000 2,080,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TRENDnet TDM-C501-ADSL 2/2+ Modem Router 330,000 330,000
TRENDnet TEW-658BRM 2,320,000 2,320,000
TRENDnet TEW-719BRM-N150 Wireless ADSL 2/2+ Modem Router 900,000 900,000