ورود به سایت
نرم افزار همراه دیجی آنلاین

ليست قيمت خرید و فروش مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM

کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Asus DSL-N10 - Wireless-N150 1,020,000 1,140,000
Asus DSL-N10 B1 - Wireless-N150 1,000,000 1,080,000
Asus DSL-N10E - Wireless-N150 1,060,000 1,060,000
Asus DSL-N10S 730,000 780,000
Asus DSL-N12E - Wireless-N300 1,620,000 1,620,000
Asus DSL-N12U 1,750,000 1,850,000
Asus DSL-N12U B1 - Wireless-N 300 1,750,000 1,850,000
Asus DSL-N55U Annex B - Dual-Band Wireless-N600 4,400,000 4,400,000
Asus DSL-N66U 5,900,000 5,900,000
Asus RT-N10+ EZ N Wireless Router 800,000 800,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
D-Link DSL-2520U 250,000 340,000
D-Link DSL-2520U/Z1 320,000 350,000
D-Link DSL-2600 580,000 580,000
D-Link DSL-2700U 570,000 588,000
D-Link DSL-2730U 600,000 650,000
D-Link DSL-2730U/U1 600,000 780,000
D-Link DSL-2740U 770,000 860,000
D-Link DSL-2750U ADSL Router 1,010,000 1,100,000
D-Link DSL-2750U/U1 1,030,000 1,040,000
D-Link DSL-2770L 1,999,000 2,200,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
GNET AD1504 1T1R - b/g/n 4 Port 690,000 690,000
GNET AD1501 1T1R - b/g/n 1 Port 660,000 660,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Linksys WAG120N -Wireless-N Home ADSL2 Modem Router 2,200,000 2,200,000
Linksys X1000 2,050,000 2,100,000
Linksys X2000-Wireless-N ADSL2+ Modem Router 2,500,000 2,500,000
Linksys X3000-Wireless-N ADSL 2+ Modem Router 3,800,000 3,800,000
Linksys X3500 4,900,000 4,900,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Tenda D151 615,000 700,000
Tenda D152 560,000 658,000
Tenda D301 1,770,000 1,770,000
Tenda D810R 299,900 300,000
Tenda D820R 289,900 290,000
Tenda D830R-4Port ADSL2/2+ Modem Router 580,000 585,000
Tenda D840R 600,000 605,000
Tenda W150D- Wireless N ADSL2/2+ Router 750,000 750,000
Tenda W300D 1,090,000 1,090,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TP-LINK 8817 290,000 570,000
TP-LINK 8901N 600,000 650,000
TP-LINK TD-8816 - ADSL2+ Modem Router 530,000 530,000
TP-LINK TD-W8101G 782,000 782,000
TP-LINK TD-W8151N 560,000 640,000
TP-LINK TD-W8901G 630,000 866,000
TP-LINK TD-W8901G Wireless ADSL2+ Modem Router 610,000 990,000
TP-LINK TD-W8901G -IEEE 802.3/3u, IEEE 802.11b/g Wireless ADSL2 620,000 620,000
TP-LINK TD-W8950ND 880,000 940,000
TP-LINK TD-W8951ND 660,000 820,000
TP-LINK TD-W8960N 840,000 1,300,000
TP-LINK TD-W8961ND 290,000 1,280,000
TP-LINK TD-W8968 - 300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router 1,030,000 1,160,000
TP-LINK TD-W8970 1,950,000 2,100,000