ورود به سایت
نرم افزار همراه دیجی آنلاین

ليست قيمت خرید و فروش مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM

کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Asus DSL-N10 - Wireless-N150 1,020,000 1,140,000
Asus DSL-N10 B1 - Wireless-N150 1,010,000 1,050,000
Asus DSL-N10S 730,000 780,000
Asus DSL-N12U 1,750,000 1,850,000
Asus DSL-N12U B1 - Wireless-N 300 1,750,000 1,850,000
Asus DSL-N66U 5,900,000 5,900,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
D-Link DSL-2520U 250,000 320,000
D-Link DSL-2520U/Z1 320,000 320,000
D-Link DSL-2700U 546,000 555,000
D-Link DSL-2730U 586,000 640,000
D-Link DSL-2730U/U1 595,000 780,000
D-Link DSL-2740U 743,000 800,000
D-Link DSL-2750U ADSL Router 102,000 1,080,000
D-Link DSL-2750U/U1 1,000,000 1,030,000
D-Link DSL-2770L 2,030,000 2,200,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
GNET AD1504 1T1R - b/g/n 4 Port 690,000 690,000
GNET AD1501 1T1R - b/g/n 1 Port 660,000 660,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
HUAWEI HG532d 970,000 970,000
HUAWEI HUAWEI HG532e 760,000 770,000
HUAWEI MT882a  500,000 500,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Linksys X1000 2,000,000 2,050,000
Linksys X3500 4,850,000 4,900,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Tenda D151 580,000 700,000
Tenda D152 545,000 650,000
Tenda D301 1,770,000 1,770,000
Tenda D810R 299,900 299,900
Tenda D820R 289,900 289,900
Tenda D830R-4Port ADSL2/2+ Modem Router 580,000 580,000
Tenda D840R 600,000 600,000
Tenda W150D- Wireless N ADSL2/2+ Router 750,000 750,000
Tenda W300D 1,090,000 1,090,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TP-LINK 8817 290,000 350,000
TP-LINK 8901N 59,000 620,000
TP-LINK TD-8816 - ADSL2+ Modem Router 530,000 530,000
TP-LINK TD-W8101G 782,000 782,000
TP-LINK TD-W8151N 550,000 600,000
TP-LINK TD-W8901G 595,000 866,000
TP-LINK TD-W8901G Wireless ADSL2+ Modem Router 620,000 990,000
TP-LINK TD-W8901G -IEEE 802.3/3u, IEEE 802.11b/g Wireless ADSL2 620,000 620,000
TP-LINK TD-W8950ND 880,000 920,000
TP-LINK TD-W8951ND 650,000 740,000
TP-LINK TD-W8960N 840,000 1,270,000
TP-LINK TD-W8961ND 750,000 870,000
TP-LINK TD-W8968 - 300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router 1,030,000 1,160,000
TP-LINK TD-W8970 1,950,000 2,100,000