ورود به سایت
نرم افزار همراه دیجی آنلاین

ليست قيمت خرید و فروش مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM

کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Asus DSL-AC52U 303,000 303,000
Asus DSL-AC56U 440,000 440,000
Asus DSL-AC68R 820,000 820,000
Asus DSL-AC68U-Dual-Band -AC1900 Gigabit ADSL/VDSL Modem Router 795,000 820,000
Asus DSL-N10 - Wireless-N150 88,000 105,000
Asus DSL-N10 B1 - Wireless-N150 89,000 89,000
Asus DSL-N10-C1-Wireless-N150 ADSL Modem Router 88,000 95,000
Asus DSL-N10S 67,000 83,000
Asus DSL-N10S_B 72,000 72,000
Asus DSL-N12E - Wireless-N300 114,000 125,000
Asus DSL-N12E_C1 125,000 125,000
Asus DSL-N12HP 180,000 180,000
Asus DSL-N12U B1 - Wireless-N 300 178,000 178,000
Asus DSL-N14U 130,000 152,000
Asus DSL-N14U B1 153,000 153,000
Asus DSL-N55U Annex A - Dual-Band Wireless-N600 455,000 455,000
Asus DSL-N55U Annex B - Dual-Band Wireless-N600 390,000 390,000
Asus DSL-N66U 405,000 498,000
Asus RT-N10+ EZ N Wireless Router 89,000 89,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
D-Link DSL-2520U 23,000 25,000
D-Link DSL-2520U/Z1 23,000 25,000
D-Link DSL-2520U-Z2 25,000 25,000
D-Link DSL-2700U 50,000 55,000
D-Link DSL-2730U 54,000 64,000
D-Link DSL-2730U/U1 54,000 60,000
D-Link DSL-2740U 71,500 75,000
D-Link DSL-2750U ADSL Router 90,000 109,000
D-Link DSL-2750U/U1 92,000 99,500
D-Link DSL-2770L 216,000 223,000
D-Link DSL-2790U 8,429,000 8,429,000
D-Link DSL-2877AL 197,000 197,000
D-Link DSL-2890AL 389,000 510,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
HUAWEI MT882a  45,000 45,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Linksys X1000 145,000 181,000
Linksys X3500 395,000 414,000
Linksys XAC1200 AC1200 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS MODEM ROUTER 455,000 495,000
Linksys XAC1900 -DUAL-BAND SMART WI-FI MODEM ROUTER 730,000 739,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Tenda D151 48,000 65,000
Tenda D301 68,000 68,000
Tenda D810R 21,000 43,000
Tenda D820R 27,000 27,000
Tenda D830R-4Port ADSL2/2+ Modem Router 35,000 35,000
Tenda D840R 36,000 73,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TP-LINK 8817 29,000 29,000
TP-LINK 8901N 5,490 60,000
TP-LINK Archer D2-AC750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router 235,000 277,000
TP-LINK Archer D5-AC1200 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router 382,000 409,000
TP-LINK Archer D7-AC1750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router 437,000 437,400
TP-LINK Archer D9-AC1900 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router 519,000 550,000
TP-LINK TD-8816 - ADSL2+ Modem Router 53,000 53,000
TP-LINK TD-W8101G 78,200 78,200
TP-LINK TD-W8151N 51,000 55,000
TP-LINK TD-W8901G 86,600 86,600
TP-LINK TD-W8901G Wireless ADSL2+ Modem Router 86,600 99,000
TP-LINK TD-W8950N-150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router 68,000 71,400
TP-LINK TD-W8950ND 65,000 67,000
TP-LINK TD-W8951ND 55,000 68,000
TP-LINK TD-W8960N 73,000 78,000
TP-LINK TD-W8961N-300Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router 65,000 76,000
TP-LINK TD-W8961ND 64,000 76,000
TP-LINK TD-W8968 - 300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router 93,000 103,000
TP-LINK TD-W8970 182,000 189,000
TP-LINK TD-W8970B-300Mbps Wireless N Gigabit ADSL2+ Modem Router 185,000 189,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TRENDnet TDM-C500 36,000 36,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Zoltrix ZW444 (3G) 150mbps Wireless ADSL2/2+ Router 95,000 95,000
Zoltrix ZW555 (3G) 300mbps Wireless ADSL2/2+ Router 120,000 120,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
ZyXEL DEL1202-T10B 64,000 88,000
ZyXEL P660RU-T1 - ADSL 2+ Ethernet / USB Router 26,000 26,000