ورود به سایت
نرم افزار همراه دیجی آنلاین

ليست قيمت خرید و فروش مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM

کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Asus DSL-N10 - Wireless-N150 1,080,000 1,140,000
Asus DSL-N10 B1 - Wireless-N150 1,040,000 1,100,000
Asus DSL-N10E - Wireless-N150 1,040,000 1,140,000
Asus DSL-N10S 72,000 770,000
Asus DSL-N12E - Wireless-N300 1,650,000 1,650,000
Asus DSL-N12U 1,850,000 1,950,000
Asus DSL-N12U B1 - Wireless-N 300 1,800,000 1,800,000
Asus DSL-N55U Annex A - Dual-Band Wireless-N600 4,120,000 4,120,000
Asus DSL-N55U Annex B - Dual-Band Wireless-N600 4,120,000 4,500,000
Asus DSL-N66U 5,500,000 5,500,000
Asus RT-N10+ EZ N Wireless Router 800,000 800,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
D-Link DSL-2520U 320,000 320,000
D-Link DSL-2520U/Z1 320,000 350,000
D-Link DSL-2600 580,000 890,000
D-Link DSL-2700U 590,000 590,000
D-Link DSL-2730U 650,000 1,025,000
D-Link DSL-2730U/U1 640,000 780,000
D-Link DSL-2740U 820,000 890,000
D-Link DSL-2750U ADSL Router 1,050,000 1,100,000
D-Link DSL-2750U/U1 1,050,000 1,110,000
D-Link DSL-2770L 2,200,000 2,270,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
GNET AD1501 1T1R - b/g/n 1 Port 660,000 660,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Linksys X1000 2,400,000 2,400,000
Linksys X3500 4,800,000 4,800,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Tenda D151 615,000 615,000
Tenda D152 560,000 560,000
Tenda D810R 300,000 300,000
Tenda D820R 290,000 290,000
Tenda D830R-4Port ADSL2/2+ Modem Router 585,000 585,000
Tenda D840R 605,000 605,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TP-LINK 8817 33,000 380,000
TP-LINK 8901N 621,000 6,750,000
TP-LINK TD-8816 - ADSL2+ Modem Router 530,000 530,000
TP-LINK TD-8840T 625,000 625,000
TP-LINK TD-W8101G 782,000 782,000
TP-LINK TD-W8151N 585,000 640,000
TP-LINK TD-W8901G 630,000 866,000
TP-LINK TD-W8901G Wireless ADSL2+ Modem Router 622,000 990,000
TP-LINK TD-W8950ND 880,000 940,000
TP-LINK TD-W8951ND 655,000 750,000
TP-LINK TD-W8960N 1,230,000 1,280,000
TP-LINK TD-W8961ND 844,000 1,020,000
TP-LINK TD-W8968 - 300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router 1,110,000 1,200,000
TP-LINK TD-W8970 2,000,000 2,150,000