ورود به سایت
نرم افزار همراه دیجی آنلاین

ليست قيمت خرید و فروش مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM

کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Asus DSL-N10 - Wireless-N150 950,000 1,099,000
Asus DSL-N10 B1 - Wireless-N150 950,000 1,050,000
Asus DSL-N10S 700,000 820,000
Asus DSL-N12U 1,700,000 1,800,000
Asus DSL-N12U B1 - Wireless-N 300 1,550,000 1,700,000
Asus DSL-N55U Annex B - Dual-Band Wireless-N600 4,000,000 4,000,000
Asus DSL-N66U 5,900,000 5,900,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
D-Link DSL-2520U 250,000 320,000
D-Link DSL-2520U/Z1 320,000 320,000
D-Link DSL-2700U 545,000 580,000
D-Link DSL-2730U 586,000 605,000
D-Link DSL-2730U/U1 590,000 640,000
D-Link DSL-2740U 740,000 800,000
D-Link DSL-2750U ADSL Router 102,000 1,080,000
D-Link DSL-2750U/U1 990,000 1,030,000
D-Link DSL-2770L 2,030,000 2,200,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
HUAWEI HG532d 710,000 970,000
HUAWEI HUAWEI HG532e 590,000 770,000
HUAWEI MT882a  420,000 500,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Linksys X1000 1,850,000 2,350,000
Linksys X3500 4,850,000 4,900,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
Tenda D151 555,000 580,000
Tenda D152 505,000 550,000
Tenda D810R 296,000 296,000
Tenda D820R 289,000 289,000
Tenda D830R-4Port ADSL2/2+ Modem Router 514,000 514,000
Tenda D840R 532,000 532,000
کالا کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
TP-LINK 8817 290,000 570,000
TP-LINK 8901N 56,800 625,000
TP-LINK TD-8816 - ADSL2+ Modem Router 530,000 530,000
TP-LINK TD-W8101G 782,000 782,000
TP-LINK TD-W8151N 535,000 600,000
TP-LINK TD-W8901G 866,000 866,000
TP-LINK TD-W8901G Wireless ADSL2+ Modem Router 570,000 990,000
TP-LINK TD-W8901G -IEEE 802.3/3u, IEEE 802.11b/g Wireless ADSL2 577,000 577,000
TP-LINK TD-W8950ND 880,000 920,000
TP-LINK TD-W8951ND 630,000 740,000
TP-LINK TD-W8960N 840,000 1,270,000
TP-LINK TD-W8961ND 290,000 850,000
TP-LINK TD-W8968 - 300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router 1,000,000 1,160,000
TP-LINK TD-W8970 1,880,000 2,150,000