لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BLU بلو


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
گوشی موبايل
BLU Dash L4 ۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
BLU Dash L4x Dual Sim ۸۲۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰
BLU Diva Flex-Dual SIM ۲۱۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
BLU Diva Flip-Dual SIM ۲۶۷,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
BLU Grand M2 ۹۹۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰
BLU Studio J8 LTE ۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
BLU Tank 2-Dual SIM ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰
BLU Tank 3-Dual SIM ۳۵۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
BLU Tank 4 Dual SIM ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
BLU Tank JR T590 Dual SIM ۱۶۵,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
BLU Tank Xtreme 2.4 ۴۰۹,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
BLU Z3 Music ۱۶۳,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰