لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات D-Link دي لينك


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
MODEM 3G- تری جی مودم
D-Link DWM-157 ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
D-Link DWR-711 ۴۴۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
سوئيچ شبکه - SWITCH
D-Link DUB-H4 - 4-Port USB 2.0 Hub ۱۸۳,۵۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D ۴۳۵,۰۰۰ ۴۷۸,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D ۸۲۸,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۸۵,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 8-Port DES-1008D ۱۳۲,۲۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
D-Link DES-1005A ۷۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
D-Link DES-1005C-5-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۸۵,۵۸۰ ۲۰۵,۰۰۰
D-Link DES-1008A ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
D-Link DES-1008A-8-Port 10/100 Switch ۱۰۵,۰۰۰ ۱۶,۳۹۰,۰۰۰
D-Link DES-1008C-8-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۸۹,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
D-Link DES-1008PA ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۹,۲۰۰
D-Link DES-1016C ۴۲۰,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
D-Link DES-1018P ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۴۳,۰۰۰
D-Link DES-1024R ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
D-Link DES-1026G ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
D-Link DES-102F ۱,۵۹۲,۰۰۰ ۱,۵۹۲,۰۰۰
D-Link DES-105 ۱۴۱,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
D-Link DES-1050G - 48-Port Unmanaged Ethernet ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۱۷,۲۳۰
D-Link DES-1210-08P ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
D-Link DES-1210-28 ۱,۵۷۵,۲۰۰ ۱,۵۷۵,۲۰۰
D-Link DES-1210-28P- WebSmart - Managed Web Smart Switch ۳,۳۷۴,۰۰۰ ۴,۱۶۹,۰۰۰
D-Link DES-1210-52 ۲,۶۸۵,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۴۰۰
D-Link DGS-1005A ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
D-Link DGS-1008A ۲۷۰,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-1008MP 8-Port POE Switch ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
D-Link DGS-1008P ۹۲۷,۵۲۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
D-Link DGS-1016A - 16-Port Unmanaged Gigabit ۸۷۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1016D - 16‑Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۲,۵۰۰
D-Link DGS-1024A ۹۳۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-105 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
D-Link DGS-108 ۲۸۳,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰
D-Link DGS-1100-05 ۴۶۶,۴۰۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-06 ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰
D-Link DGS-1100-08P ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۴۹۳,۸۰۰
D-Link DGS-1100-10 ۱,۶۲۱,۴۰۰ ۳,۴۲۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-24P - Smart Managed 24-Port Gigabit PoE Switch ۳,۱۸۷,۰۰۰ ۳,۴۸۳,۷۰۰
D-Link DGS-1100-26MP - Smart Managed 26-Port Gigabit PoE Switch ۵,۶۶۰,۰۰۰ ۷,۳۷۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-26MPP - 4 Ports Gigabit PoE++ with 2 combo ۷,۰۱۰,۰۰۰ ۸,۹۳۸,۳۸۰
D-Link DGS-1210-10 ۱,۴۵۹,۷۰۰ ۲,۴۱۶,۰۰۰
D-Link DGS-1210-10P-8-Ports ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-20 -Managed Switch with 16 RJ45 and 4 SFP Ports ۲,۰۳۸,۳۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28MP -28 Port ۷,۴۰۵,۲۰۰ ۷,۷۸۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28P ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۶,۰۹۹,۵۰۰
D-Link DGS-1210-52MPP-52-Port Layer 2 Smart Managed Gigabit PoE Switch ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52P ۹,۵۳۱,۵۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1510-20 ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1510-28P-24-Port Gigabit Stackable Smart Managed PoE Switch ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰
D-Link DGS-1510-28X - 24-Port Gigabit Stackable Smart Managed Switch ۴,۳۵۶,۰۰۰ ۴,۳۵۶,۰۰۰
D-Link DUB-1040 4 PORT USB 2.0 POCKET HUB ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
D-Link DUB-H7 ۲۶۴,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰
D-Link DXS-1210-12TC 12-Port 10GBASE-T Web Smart Switch ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
D-Link مدل DES-108 ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰
D-Link مدل DES-108 VER C1 ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰
مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM
D-Link DSL-2877AL Antenna 3X AC750 VDSL2+/ADSL2+ Modem Router ۶۲۷,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
D-Link DIR‑859 Wireless AC1750 Dual Band Gigabit Router ۳۶۹,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰
D-Link DSL-124 - Wireless N 300 ADSL2+ 4-Port Router ۲۴۸,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
D-Link DSL-224 ۳۰۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
D-Link DSL-2520U ۶۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
D-Link DSL-2520U-Z2 ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
D-Link DSL-2730U ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
D-Link DSL-2740U ۲۸۱,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
D-Link DSL-2750U ADSL Router ۳۱۹,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
D-Link DSL-2750U/U1 ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
D-Link DSL-2790U ۳۳۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
D-Link DSL-2877AL ۶۴۱,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰
D-Link DSL-2890AL ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
D-Link DSL-G2452DG - AC1200 Wireless VDSL2 Gigabit 4-Port IAD ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
D-Link DWR-932 ۷۳۲,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰
Gateway
D-Link DVG-6004G ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
D-Link DVG-6008G ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰
IP CAMERA -آی پی کمرا -دوربین مدار بسته تحت شبکه
D-Link DCS-8100LH HD 11N ۱,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۶۳۴,۰۰۰
D-Link DCS-2103 ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
D-Link DCS-2130 ۲,۰۵۳,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰
D-Link DCS-2136L ۲,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۲۴۵,۰۰۰
D-Link DCS-2310L ۲,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۲۴۵,۰۰۰
D-Link DCS-2530L ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۹۲۷,۰۰۰
D-Link DCS-2630L ۲,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۹۴۹,۰۰۰
D-Link DCS-6010L ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
D-Link DCS-7000L ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
D-Link DCS-8000LH-Mini HD WiFi Camera ۶۶۶,۰۰۰ ۶۶۶,۰۰۰
D-Link DCS-825L ۱,۴۷۴,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۰۰۰
D-Link DCS-855L - Baby Monitor ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
D-Link DCS-930L ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
D-Link DCS-936L -HD WiFi Security Camera – Indoor – Night Vision ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
D-Link دوربین تحت شبکه 180درجه چرخش مدل DSH-C310 ۱,۹۳۴,۰۰۰ ۱,۹۳۴,۰۰۰
KVM-کی وی ام
D-Link KVM-402 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
D-Link DKVM-4U ۵۳۰,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
D-Link DKVM-CB3 ۱۷۷,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰
D-Link DKVM-CU ۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
D-Link KVM-121 ۲۷۴,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
D-Link KVM-222 ۳۵۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
D-Link KVM-401 ۱۴۹,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
D-Link KVM-403 ۳۱۹,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰
D-Link KVM-440 ۳,۱۸۵,۰۰۰ ۳,۲۴۲,۸۰۰
D-Link KVM-450 ۶,۲۵۶,۰۰۰ ۶,۳۶۹,۴۴۰
ابزار اجراء شبكه / Tools
D-Link NTC-001 Crimping Tool-آچار پرس ۲۱۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۶۰
D-Link NTP-001 Punch Down Tool-آچار پانچ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
آداپتور شبکه
D-Link وی پاورلاین DHP-306AV ۴۴۸,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰
اسپیلتر-spiltter
D-Link 30CF ۹,۸۰۰ ۱۷,۰۰۰
D-Link DSL-30CF ۹,۹۰۰ ۱۷,۰۰۰
اکسس پوینت - Access Point
D-Link AirPremier DAP-2360 PoE Access Point with Plenum-rated Chassis ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰
D-Link D Link Dap-1360 ۳۲۵,۰۰۰ ۱,۵۹۲,۰۰۰
D-Link DAP-1160 ۲۲۲,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰
D-Link DAP-1160 Wireless N150 Bridge ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
D-Link DAP-1330 - N300 Wi Fi Range Extender ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
D-Link DAP-2330 - N300 2.4GHz High Power Gigabit PoE Access Point ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
D-Link DAP-3410 ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
D-Link DAP-3662 - Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE ۴,۴۶۵,۰۰۰ ۴,۵۴۷,۴۰۰
D-Link بی سیم دو باند AC1750 مدل DAP-1720 ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
D-Link بی‌سیم و دو باند مدل DAP-2695 ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
D-Link بی‌سیم و دو بانده مدل DAP-1665 ۷۹۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
آنتن تقویت شبکه و تجهیزات رادیویی وایرلس
D-Link ANT24-0502 5dbi ۴۱,۸۶۶ ۴۱,۸۶۶
D-Link ANT24-0700 2.4 GHz Omni-Directional 7 dBi Indoor Antenna ۲۳۲,۱۹۹ ۲۴۰,۰۰۰
D-Link ANT24-0802 2.4GHz 8dBi Directional Indoor Antenna ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
D-Link ANT24-2100 Outdoor 21dBi Directional Antenna ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
D-Link مدل ANT24-0800 ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
پچ پنل-Patch-Panels
D-Link NPP-5E1BLK241 - Cat5E ۴۹۳,۳۵۰ ۴۹۳,۳۵۰
D-Link NPP-5E1BLK481 - CAT5e ۸۷۴,۰۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
D-Link NPP-5E2BLK241 - Cat5E ۱,۰۲۸,۱۰۰ ۱,۰۲۸,۱۰۰
D-Link NPP-5E2BLK481 - CAT5e ۲,۰۴۱,۲۵۰ ۲,۰۴۱,۲۵۰
D-Link NPP-6A1BLK241 - Cat6A ۵۷۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
D-Link NPP-6A2BLK241 - Cat6A ۱,۳۳۹,۷۵۰ ۱,۳۳۹,۷۵۰
D-Link NPP-6A2BLK481 - CAT6A ۲,۴۴۹,۵۰۰ ۲,۴۴۹,۵۰۰
D-Link NPP-C61BLK241 - Cat6 ۶۱۱,۸۰۰ ۶۱۱,۸۰۰
D-Link NPP-C62BLK241 - Cat6 ۱,۲۷۶,۵۰۰ ۱,۲۷۶,۵۰۰
D-Link NPP-C62BLK481 - CAT6 ۲,۵۴۱,۵۰۰ ۲,۵۴۱,۵۰۰
پچ کورد -UTP
D-Link NCB-6AUGRYR1-1 ۳۱,۴۶۰ ۳۱,۴۶۰
توسعه دهنده-Extender
D-Link DHP-W312AV Wireless N600 Dual Band PowerLine Adapter ۷۸۸,۰۰۰ ۷۸۸,۰۰۰
D-Link DAP-1860- AC2600 MU-MIMO Wi-Fi Extender ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰
D-Link DAP‑2230 - Wireless N PoE Access Point ۹۱۴,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
D-Link DHP-W220AV PowerLine AV Wireless N150 Mini Extender ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
D-Link DHP-W311AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
D-Link گسترش دهنده بی‌سیم و دوبانده مدل DAP-1520 AC750 ۵۳۵,۸۱۰ ۵۵۰,۰۰۰
دزدگیر و اعلام حریق
D-Link هشدار دهنده صوتی با آژیر بلند-DCH-S220 Wi-Fi Siren ۴۶۵,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
ذخیره ساز تحت شبکه -NAS
D-Link DNR-202L ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
D-Link DNS-320L-2TB ۲,۹۶۳,۰۰۰ ۲,۹۶۳,۰۰۰
D-Link DNS-340L ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰
روتر -Router
D-Link DIR-100 ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
D-Link DIR-508L ۲۷۷,۰۰۰ ۲۹۵,۸۴۵
D-Link DIR-510L ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
D-Link DIR-600M ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
D-Link DIR-615 ۱۹۹,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
D-Link DIR-615/EEU ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router ۳۱۸,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
D-Link DIR-822 ۴۴۰,۶۸۲ ۴۶۹,۰۰۰
D-Link DIR-850L-R ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
D-Link DIR-859 - AC1750 Wi-Fi Router ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۷,۹۰۰
D-Link DIR-869 ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۹۳۹,۵۲۰
D-Link DIR-878 - AC1900 Wireless WiFi Router ۱,۵۵۲,۱۰۰ ۱,۵۵۲,۱۰۰
D-Link DIR-879 ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۰۸۴,۶۱۰
D-Link DIR-880L ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۳۱۶,۱۶۰
D-Link DIR-882 - AC2600 EXO MU-MIMO Wi-Fi Router ۱,۷۶۵,۶۱۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰
D-Link DIR-885L ۳,۰۹۶,۶۱۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
D-Link DIR-890L ۲,۲۳۹,۰۰۰ ۲,۲۳۹,۰۰۰
D-Link DIR-895L ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۳۶,۳۰۰
D-Link DSR-1000AC ۴,۵۰۳,۰۰۰ ۴,۵۰۳,۰۰۰
D-Link DSR-150 ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰
D-Link DWR-116 - 3G ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
D-Link DWR-720 - 3G ۳۱۳,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰
D-Link DWR-730 - 3G ۴۳۷,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
D-Link DWR-730/N - 3G HSPA ۳۱۳,۰۰۰ ۳۱۳,۰۰۰
D-Link DWR-732 ۷۳۹,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
D-Link DWR-755 - 3G ۷۴۹,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰
D-Link DWR-921 - 3G ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
D-Link DWR-921E - 4G ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰
D-Link DWR-925 - LTE 4G/HSPA ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
D-Link DWR-932-A1-3G/4G ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
D-Link DWR-953 Wireless LTE Modem Router ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-600L ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-605L ۲۸۹,۰۰۰ ۳۰۲,۵۰۰
D-Link بی سیم - DIR-619L ۳۸۱,۰۰۰ ۶۳۰,۶۵۲
D-Link بی سیم - DIR-626L ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-636L ۳۸۰,۰۰۰ ۴۱۶,۲۴۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-803 ۲۷۴,۰۰۰ ۲۷۴,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-810L ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-816L ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-868L ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
فیس پلیت-FACE PLATE
D-Link NFP-0WHI21 ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
كابل شبکه
D-Link DKVM-CB ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
D-Link کابل مسی حلقه ای NCB-C6UGRYR-305 - Cat6 ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۴۱۹,۰۰۰
كارت شبكه-LAN-WAN
D-Link - DFE-530TX ۶۷,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
D-Link DFE-551FX ۶۷۴,۰۰۰ ۶۷۴,۰۰۰
D-Link DGE-528T ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
D-Link DGE-560T ۱۳۶,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
D-Link DUB-1312 ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰
D-Link DUB-E100 ۱۸۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
D-Link DWA-121 Wireless-N 150 Pico USB ۷۳,۹۲۰ ۸۵,۰۰۰
D-Link DWA-123 ۶۹,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
D-Link DWA-125 Wireless 150 USB Adapter ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
D-Link DWA-131 ۹۵,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
D-Link DWA-131/EU ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
D-Link DWA-131-E1 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
D-Link DWA-132 ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
D-Link DWA-137 wireless-N USB adapter with antenna ۱۴۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰
D-Link DWA-160 ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
D-Link DWA-160 Xtreme ۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
D-Link DWA-160/EU ۱۴۲,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
D-Link DWA-171 ۲۱۰,۶۶۱ ۲۲۲,۰۰۰
D-Link DWA-182 ۳۱۶,۸۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
D-Link DWA-192 ۶۲۹,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
D-Link DWA-525 ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰
D-Link DWA-548 ۱۴۹,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
D-Link DWA-582 ۴۲۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
D-Link DXE-810S ۲,۲۴۹,۰۰۰ ۲,۲۴۹,۰۰۰
کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها
D-Link DMC-G01LC Ethernet to Fiber Media Converter ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
کانورتور-converter
D-Link DMC-300SC ۷۰۴,۰۰۰ ۷۰۴,۰۰۰
D-Link DMC-300SC Media Converter-مبدل فیبر نوری ۶۴۹,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰
D-Link DMC-515SC ۷۹۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
D-Link DMC-530SC ۹۴۲,۰۰۰ ۹۴۲,۰۰۰
D-Link DMC-700SC ۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۳۹۲,۰۰۰
D-Link DMC-805G ۵۳۹,۰۰۰ ۵۳۹,۰۰۰
D-Link DMC-810SC ۱,۸۸۱,۰۰۰ ۱,۸۸۱,۰۰۰
گوشی تلفن ویپ -Phone voIP
D-Link DPH-120SE ۸۲۸,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰
D-Link DPH-400GE-F4 ۱,۳۹۸,۰۰۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰
لوازم جانبی رک
D-Link ورودی گردگیر کابل Rack مدل NCM-B01 ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
ماژول شبکه-Network module
D-Link DEM-311GT 1000BASE-SX Multimode ۵۲۸,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰
D-Link DEM‑312GT2 1000BASE-SX Multimode ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰
D-Link ماژول فیبر سینگل مود مدل DEM-210 ۹۱۴,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
D-Link ماژول فیبر مالتی مود DEM-211 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
D-Link ماژول فیبر نوری SFP DEM-310GT ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰
مودم 4G-LTE Modem
D-Link DSL-2888A ۴۱۸,۰۰۰ ۴۱۸,۰۰۰
D-Link DWR-932 D2 ۶۳۳,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
D-Link DWR-932C ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
D-Link DWR-932C E1 ۶۸۴,۰۰۰ ۶۸۴,۰۰۰
D-Link DWR-953 - Wireless AC750 4G LTE Router ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
D-Link DWR-953A ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
هاب یو اس بی - USB HUB
D-Link DUB-1341 -4-Port Super Speed USB 3.0 Hub ۱۷۷,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰
D-Link DUB-H7-D1 ۲۸۹,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
هوشمند سازی ساختمان-خانه -Smart Home
D-Link سنسور تشخیص آب هوشمند-DCH-S160 Wi-Fi Water Sensor ۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰