لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات DOOGEE دوج


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
گوشی موبايل
DOOGEE BL12000 - 32GB ۲,۰۵۴,۲۵۰ ۲,۰۵۴,۲۵۰
DOOGEE BL5000 ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰
DOOGEE BL9000 ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
DOOGEE S30 ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۸۴۷
DOOGEE S50 ۲,۴۷۷,۵۵۰ ۵,۰۳۰,۰۰۰
DOOGEE S55 ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰
DOOGEE S60 ۳,۰۹۹,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰
DOOGEE S60 Lite -Dual SIM ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
DOOGEE S70 Lite ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
DOOGEE S80 ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰
DOOGEE X70 ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
DOOGEE Y8 ۱,۲۸۲,۳۵۰ ۱,۲۸۲,۳۵۰