لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات DOOGEE دوج


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
گوشی موبايل
DOOGEE S55 Lite ۳,۱۷۷,۰۰۰ ۳,۱۷۷,۰۰۰
DOOGEE BL5500 Lite ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰
DOOGEE BL9000 ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
DOOGEE S30 ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
DOOGEE S50 ۳,۴۷۵,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰
DOOGEE S55 ۲,۱۴۸,۰۰۰ ۳,۸۹۹,۰۰۰
DOOGEE S60 ۳,۵۶۸,۰۰۰ ۵,۱۷۸,۰۰۰
DOOGEE S60 Lite -Dual SIM ۲,۱۸۹,۰۰۰ ۴,۴۸۰,۰۰۰
DOOGEE S70 ۵,۷۹۹,۰۰۰ ۵,۷۹۹,۰۰۰
DOOGEE S70 Lite ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰
DOOGEE S80 ۴,۹۹۹,۰۰۰ ۴,۹۹۹,۰۰۰
DOOGEE X70 ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
DOOGEE Y8 ۰ ۰