لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Intel اينتل


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
پردازنده - CPU
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB L2 Cache ۱۳۸,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
Intel Core i3-6100T 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Intel Core i7-2600S 2.80GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
Intel Core i7-920 Processor (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
Intel Core i9-7940X-Skylake X 14-Core 3.1 GHz ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۰۰,۰۰۰
Intel Core™ i3-2100 -3M Cache, 3.10 GHz ۴۶۵,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
Intel G630 -Sandy Bridge -2.7 ۱۱۴,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Intel Pentium G2120 3.10GHz LGA 1155 IvyBridge TRAY CPU ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
Intel ® Core™ i3-530 Processor -4M Cache, 2.93 GHz ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Intel ® Core™ i5-2500 Processor -6M Cache, 3.30 GHz ۶۲۶,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰
Intel 640-2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
Intel 6800K-Core i7-6800K Processor -15M Cache, up to 3.60 GHz ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
Intel Celeron G3900-2M Cache, 2.80 GHz ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
Intel Celeron G4900 3.1GHz LGA 1151 Coffee Lake CPU ۸۰۵,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰
Intel Core 2 Duo E8400 Dual Core Processor - 3.00GHz ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
Intel Core 2 Quad Q6600 Quad Core Processor - 2.40 GHz ۱۶۴,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
Intel Core 2 Quad Q8400 ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
Intel Core 2 Quad Q9550 Quad Core Processor - 2.83 GHz ۳۷۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Intel Core i3 7100- Kaby Lake-3.9 GHZ - LGA 1151 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Intel Core i3-2120- Sandy Bridge 3.3GHz ۴۱۹,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
Intel Core i3-3220-3M Cache, 3.30 GHz ۵۳۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
Intel Core i3-6100-Skylake ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۲,۰۴۵,۰۰۰
Intel Core i3-8100 Coffee Lake Quad-Core 3.6 GHz ۱,۵۲۹,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
Intel Core i5-4460 -6M Cache, up to 3.40 GHz ۱,۴۳۵,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Intel Core i5-7400 Kaby Lake Quad-Core 3.0 GHz ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
Intel Core i5-7500 Kaby Lake Quad-Core 3.4 GHz LGA 1151 ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Intel Core i5-8400- 2.8 GHz 6-Core LGA 1151 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Intel Core i7 7700K - Kaby Lake Quad-Core 4.2 GHz ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۴۸۰,۰۰۰
Intel Core i7-3770-8M Cache, up to 3.90 GHz ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰
Intel Core i7-7700- Kaby Lake Quad-Core 3.6 GHz ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۵,۰۸۹,۰۰۰
Intel Core i7-7740X- Kaby Lake-X ۰ ۰
Intel Core i7-7800X Skylake-X ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۵۵۰,۰۰۰
Intel Core i7-7820X Skylake-X 8-Core 3.6 GHz ۰ ۰
Intel Core i7-8700 Coffee Lake 6-Core 3.2 GHz ۵,۰۱۵,۰۰۰ ۵,۱۹۵,۰۰۰
Intel Core i7-8700K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۵۵۰,۰۰۰
Intel Core i7-930 2.8GHz LGA 1366 Bloomfield CPU ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Intel Core i9-7920X Skylake X 12-Core 2.9 GHz ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ۱۳,۹۵۰,۰۰۰
Intel Core i9-7960X Skylake X 16-Core 2.8 GHz ۱۸,۷۷۰,۰۰۰ ۱۸,۷۷۰,۰۰۰
Intel Core2 Quad Q8300 2.50GHz LGA 775 Yorkfield TRAY CPU ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Intel Core™ i3-4130 -3M Cache, 3.40 GHz ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
Intel Core™ i3-4150 -3M Cache, 3.50 GHz ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
Intel Core™ i3-4160 Processor-3M Cache, 3.60 GHz ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
Intel Core™ i5-2400 Processor -6M Cache, 3.10 GHz ۵۹۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
Intel Core™ i5-3470 Processor -6M Cache, up to 3.60 GHz ۶۹۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
Intel Core™ i5-6400 Processor -6M Cache, up to 3.30 GHz ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۵۱۲,۰۰۰
Intel Core™ i5-6500 Processor -6M Cache, up to 3.60 GHz ۶,۴۷۰,۰۰۰ ۶,۴۷۰,۰۰۰
Intel Core™ i7-2600 -8M Cache, 3.40 GHz ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۵۹۵,۰۰۰
Intel E8500 -ore™2 Duo Processor E8500 (6M Cache, 3.16 GHz ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Intel G1620-CELERON-2M Cache, 2.70 GHz ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Intel G2020-Pentium® Processor -3M Cache, 2.90 GHz ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
Intel G2030-Pentium-3M Cache, 3.00 GHz ۳۶,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
Intel G3220 -Pentium® -3M Cache, 3.00 GHz ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
Intel G4400-Pentium® Processor -3M Cache, 3.30 GHz ۹۰۵,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
Intel G620 -3M Cache, 2.60 GHz ۱۰۹,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
Intel G645-Pentium® Processor -3M Cache, 2.90 GHz ۱۲۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
Intel G840 -3M Cache, 2.80 GHz ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
Intel Pentium G3260 -Haswell-3M Cache, 3.30 GHz ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
Intel Pentium- G3240 -3M Cache, 3.10 GHz ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
Intel Pentium- G3250 -3M Cache, 3.20 GHz ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual-Core 3.5 GHz ۹۲۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
سی پی یو سرور-Server CPU
Intel Xeon E5-2699 v4-55M Cache, 2.2 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2603 v3 Haswell 1.6 GHz ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰
Intel Xeon E5-2643 v4 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2697 v4 2.3 ۰ ۰
Intel Xeon -E5-2660 v4 ۰ ۰
Intel Xeon - E5-2690 v4 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2695 v4 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2603 V4 Broadwell- 1.7 GHz ۰ ۰
Intel Xeon E5-2630L v3 Octa-core ۰ ۰
Intel Xeon E5-2637 v4 Broadwell 3.5 GHz ۰ ۰
Intel Xeon E5-2640 v4 ۰ ۰
Intel Xeon- E5-2650 v4 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2667 v4-25M Cache, 3.20 GHz ۰ ۰
Intel Xeon E5-2687W v4 3.0 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2695 v4 2.1 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2696 v3 ۰ ۰
Intel Xeon E5-2697 v3 Haswell ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
Intel Xeon E5-2697A v4 40M Cache, 2.60 GHz ۰ ۰
Intel Xeon- E5-2698 v4 ۰ ۰
Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz FCLGA 3647 Skylake CPU ۰ ۰
Intel Xeon® Processor E5-2609 v3 -15M Cache, 1.90 GHz ۰ ۰
Intel Xeon® Processor E5-2630 v4 -25M Cache, 2.20 GHz ۰ ۰
Intel Xeon® Processor E5-2680 v4 - 35M Cache, 2.40 GHz ۰ ۰
فن پردازنده -سی پی یو - CPU Cooler
Intel LGA 1155 E97379-001 CPU Cooling Fan ۳۷,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
Intel اوریجینال- اصلی- INTEL ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
كارت شبكه-LAN-WAN
Intel EXPI9301CT Gigabit CT PCI-e Desktop Adapter ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
Intel Pro-1000 MT 8492 Dual Port Gigabit Server Adapter ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
کارت شبکه سرور
Intel Pro-1000 MT Gigabit Server Adapter ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
مینی پی سی-Mini PC
Intel NUC7i3BNH-Core i3-7100U-Kaby Lake ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰