لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات PHILIPS فیلیپس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
DVD-RW
PHILIPS درایو DVD اینترنال مدل Ds-8a5sh ۱۳۵,۶۰۰ ۱۳۵,۶۰۰
MP3 & MP4 Player
PHILIPS SA1608 ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
آبميوه گيری خانگی
PHILIPS HR1916 ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۰۶۵,۰۰۰
PHILIPS HR1836/00 ۰ ۰
PHILIPS HR1847 ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PHILIPS HR1863/00 ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۰۰۰
PHILIPS HR1870 ۰ ۰
PHILIPS HR1871 ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
PHILIPS HR1925 ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲,۹۳۵,۰۰۰
PHILIPS HR2744 - آب پرتقال گیری ۰ ۰
PHILIPS HR2752 - آب پرتقال گیری ۶۴۸,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
آبميوه گيری دستی
PHILIPS HR2738 ۳۱۵,۰۰۰ ۳۳۴,۰۰۰
اتو خانگی
PHILIPS GC 3929 ۸۹۹,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
PHILIPS GC1433 ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
PHILIPS GC1440 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
PHILIPS GC2910 ۰ ۰
PHILIPS GC2930 ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
PHILIPS GC2981 - سری 2900 ۰ ۰
PHILIPS GC2982 - سری 2900 ۴۸۹,۰۰۰ ۴۸۹,۰۰۰
PHILIPS GC2988 - سری 2900 ۰ ۰
PHILIPS GC2990/20 ۴۳۵,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
PHILIPS GC2991 ۴۷۵,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
PHILIPS GC2994 ۵۶۴,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰
PHILIPS GC2998 ۶۱۹,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
PHILIPS GC320 ۱,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۳۹۶,۰۰۰
PHILIPS GC3740 ۷۷۹,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰
PHILIPS GC3760 ۱,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۱۶۹,۰۰۰
PHILIPS GC3803 - سری 3800 ۰ ۰
PHILIPS GC3811 - سری 3800 ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
PHILIPS GC3920 ۶۴۰,۰۰۰ ۹۱۱,۰۰۰
PHILIPS GC4512 - سری 4500 ۰ ۰
PHILIPS GC4516 ۷۸۹,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰
PHILIPS GC4517 ۶۲۰,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰
PHILIPS GC4810 ۰ ۰
PHILIPS GC4880 - سری 4800 ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
PHILIPS GC4881-Azur Pro ۷۲۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
PHILIPS GC4887 ۱,۰۳۹,۹۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰
PHILIPS GC4924 - سری 4900 ۹۳۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
PHILIPS GC4936 ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
PHILIPS GC9642 ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰
اتو مو
PHILIPS HP8316 ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
PHILIPS HP8324 ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
PHILIPS اتو مو مدل BHS676/03 ۷۵۱,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰
اتومخزن دار
PHILIPS GC9222 ۰ ۰
PHILIPS GC7035 - مخزن دار ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
PHILIPS GC8650 - مخزن دار ۲,۵۱۹,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
PHILIPS Steam Generator GC9545 ۰ ۰
اون تستر / Owen
PHILIPS HD4825 ۴۵۵,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
بابلیس(حالت دهنده مو)
PHILIPS HP8668 ۶۸۹,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰
بخارپز
PHILIPS HD9115 ۶۹۹,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰
PHILIPS HD9120 ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
بخارشور
PHILIPS FC7020 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
PHILIPS GC514 ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
پاکت جاروبرقی
PHILIPS FC8021 ۳۲,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
پاور بانک- Power Bank
PHILIPS شارژر همراه مدل DLP7503/97 ظرفیت 7500 میلی آمپرساعت ۲۹۹,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
پرزگیر لباس
PHILIPS GC026/30 Fabric Shaver (White/Purple) ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
PHILIPS HD3017 ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
PHILIPS HD3038 ۶۷۰,۰۰۰ ۱,۲۳۹,۰۰۰
تلویزیون 4K-ULTRA HD TV
PHILIPS 40PUK6400-4K UHD Slim LED TV Android-40 inch ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
PHILIPS 43PUK4900-4K UHD Slim LED TV-43 inch ۰ ۰
PHILIPS 43PUS6262 - 43inch - Ultra Hd ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
PHILIPS 43PUS6401 - 43inch - Ultra HD ۰ ۰
PHILIPS 43PUS6501-4K Ultra Slim Android TV-43 inch ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
PHILIPS 43PUT5801-4K Ultra Slim LED TV-43 inch ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۴,۵۸۰,۰۰۰
PHILIPS 43PUT6801-4K Ultra Slim T Android -43 inch ۳,۸۳۰,۰۰۰ ۳,۸۳۰,۰۰۰
PHILIPS 49PUS6412 - 49 inch ۸,۹۸۰,۰۰۰ ۸,۹۸۰,۰۰۰
PHILIPS 49PUS7002-4K Ultra Slim TV Android-49 inch ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۲۲۰,۰۰۰
PHILIPS 49PUS7101-4K Ultra Slim TV Android-49 inch ۱۳,۰۱۵,۱۲۶ ۱۳,۰۱۵,۱۲۶
PHILIPS 49PUS7502-4K Ultra Slim Android TV-49 inch ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۷,۴۵۰,۰۰۰
PHILIPS 49PUT6801-4K Ultra Slim TV Android TV-49 inch ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۵۱۰,۰۰۰
PHILIPS 49PUT7032 - 49 inch ۹,۰۸۰,۰۰۰ ۹,۰۸۰,۰۰۰
PHILIPS 50PUS6262 - 50inch - Ultra HD ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰
PHILIPS 50PUT6002-4K Ultra Slim Smart LED TV Android-50 inch ۶,۳۷۰,۰۰۰ ۶,۳۷۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUK6400-4K UHD Slim LED TV Android-55 inch ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS6412-4K Ultra Slim TV Android -55 inch ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ۱۲,۴۷۴,۲۰۸
PHILIPS 55PUS6482-4K Ultra Slim TV Android -55 inch ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS6501-4K Ultra Slim Android TV-55 inch ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۱۱,۳۹۵,۴۷۵
PHILIPS 55PUS6703 - 55 inch- 4K ۰ ۰
PHILIPS 55PUS7101 - 55 inch -4K ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS7303 - 55inch -4K ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱۱,۹۶۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS7502-4K Ultra Slim TV Android -55 inch ۷,۵۳۰,۰۰۰ ۷,۵۳۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS7503 - 55 inch - 4K ۰ ۰
PHILIPS 55PUS7803 - 55inch - 4K ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۳,۳۸۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS8809-4K UHD TVAndroid-3D 55 inch ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUT6002-4K Ultra Slim Smart LED TV Android-55 inch ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۹۹,۰۰۰
PHILIPS 55PUT6022 - 55 inch ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۴۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUT6800 - 55 inch ۸,۷۸۰,۰۰۰ ۸,۷۸۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUT6801-4K Ultra Slim Android TV-55 inch ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۱۱,۶۳۵
PHILIPS 55PUT7032-4K Ultra Slim Smart LED-55 inch ۸,۳۹۰,۰۰۰ ۱۳,۰۱۵,۱۲۶
PHILIPS 65PUS6412-4K Ultra Slim Android TV-65 inch ۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ۲۱,۱۷۰,۲۶۵
PHILIPS 65PUS7101-4K Ultra Slim Android TV-65 inch ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۸۵,۳۹۱
PHILIPS 65PUS7601-4K Ultra Slim Android TV-65 inch ۸,۱۵۵,۱۳۹ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
PHILIPS 65PUT6162-4K Ultra Slim Smart LED TV-65 inch ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۲۷۹,۶۳۸
PHILIPS 65PUT6800-4K UHD Slim LED TV Android-65 inch ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
PHILIPS 65PUT7101 - 65 inch ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS 65PUT7601-4K Ultra Slim Android TV-65 inch ۲۴,۸۹۶,۷۰۳ ۲۴,۸۹۶,۷۰۳
PHILIPS SMART 43PUT6002 - 43 inch ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی - LED TV
PHILIPS 43PFT6110 - 43 inch ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
PHILIPS 48PFH6300-Full HD Ultra Slim LED TV-48 inch ۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷,۰۴۰,۰۰۰
PHILIPS 50PFT6200 - 50inch -Smart TV ۰ ۰
PHILIPS 55PFK6589-Slim Full HD LED TV-55 inch ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۲,۴۶۰,۰۰۰
PHILIPS 55PFT5500-Full HD Slim LED TV Android-55 inch ۹,۱۸۰,۰۰۰ ۹,۱۸۰,۰۰۰
PHILIPS 55PFT6100 Smart LED TV 55 Inch ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS7150 3D Android - 55 inch ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
PHILIPS Full HD ANDROID 55PFT6200 - 55 inch ۹,۰۸۰,۰۰۰ ۹,۰۸۰,۰۰۰
تمییز و پاک کننده
PHILIPS Eco-Friendly SVC1117/10 Screen Cleaner ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
توستر / Toaster
PHILIPS HD2595 ۴۰۶,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
جارو برقی خانگی
PHILIPS FC8383 - کیسه دار-2000 وات ۰ ۰
PHILIPS FC8385 -کیسه دار ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰
PHILIPS FC8444 - کیسه دار ۰ ۰
PHILIPS FC8450 ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰
PHILIPS FC8451 ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰
PHILIPS FC8471 - بدون کیسه -مخزن دار ۰ ۰
PHILIPS FC8472 - بدون کیسه - مخزن دار ۰ ۰
PHILIPS FC8585 ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
PHILIPS FC8631 ۰ ۰
PHILIPS FC8651 -کیسه دار ۰ ۰
PHILIPS FC8652 ۰ ۰
PHILIPS FC8924 ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۹۸۹,۰۰۰
PHILIPS FC8950 - مخزن دار- بدون کیسه ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۳,۲۴۵,۰۰۰
PHILIPS FC9150 ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
PHILIPS FC9170 ۱,۷۹۷,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS FC9174 ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰
PHILIPS FC9176 ۲,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
PHILIPS FC9184 ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
PHILIPS FC9190 ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
PHILIPS FC9194 ۳,۹۹۹,۰۰۰ ۳,۹۹۹,۰۰۰
PHILIPS FC9199 - کیسه ای -2200 وات ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۶۹,۰۰۰
جارو شارژی
PHILIPS FC6148 ۸۹۹,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
PHILIPS FC6150 ۵۲۸,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰
PHILIPS FC6152 ۷۱۸,۰۰۰ ۷۱۸,۰۰۰
PHILIPS FG6148 ۰ ۰
چای ساز
PHILIPS HD7301 ۵۹۹,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
چراغ قوه
PHILIPS Philips SFL4010-10 Metal LED Flashlight ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
چرخ گوشت
PHILIPS HR2713 ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
PHILIPS HR2723 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
PHILIPS HR2726 ۰ ۰
PHILIPS HR2727 ۰ ۰
PHILIPS HR2728 ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
PHILIPS HR2743 ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۱۶۵,۰۰۰
حافظه فلش / Flash Memory
PHILIPS 16GB- Pico Edition FM16FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
PHILIPS USB 3.0 مدل 16GB-Snow Edition ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
خرد کن
PHILIPS HR1388 سالاد ساز ۷۴۹,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰
PHILIPS HR1393 ۰ ۰
PHILIPS HR1397 - خرد کن ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰
PHILIPS HR1398 - خردکن ۴۶۵,۰۰۰ ۶۶۱,۰۰۰
PHILIPS HR1399 ۲۶۰,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰
PHILIPS HR2095 ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
PHILIPS HR2096 ۰ ۰
PHILIPS HR2102 ۱۹۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
PHILIPS HR2505 ۳۸۹,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰
زودپز
PHILIPS زودپز برقی HD2108 ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
ساندويچ ساز
PHILIPS HD2393 ۴۰۵,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
سرخ كن
PHILIPS HD9220 ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۶۶۵,۰۰۰
PHILIPS HD9238 ۲,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۳۷۰,۰۰۰
PHILIPS HD9240 ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۲۰,۰۰۰
PHILIPS HD9621 ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰
PHILIPS HD9623 ۰ ۰
سشوار
PHILIPS BHD176 ۴۵۷,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
PHILIPS BHD8103 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
PHILIPS HP8103 ۱۳۴,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
PHILIPS HP8229 ۱۸۹,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰
PHILIPS HP8230 ۲۶۰,۰۰۰ ۲۹۶,۰۰۰
PHILIPS HP8232 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
PHILIPS HP8233 ۳۶۳,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰
PHILIPS HP8663 ۴۸۶,۰۰۰ ۵۱۹,۰۰۰
شارژ سریع موبایل - FAST Charger
PHILIPS DLP2207V/12 Ultra -Lightning ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
شارژر فندکی موبایل-Car charger
PHILIPS DLP2257U/10 Ultra Fast ۳۹,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
ضبط صدا خبرنگاری
PHILIPS VTR6600 ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
PHILIPS VTR5100 ۴۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
PHILIPS VTR5200 8GB Digital Voice Recorder ۵۴۲,۰۰۰ ۵۴۲,۰۰۰
PHILIPS VTR5810 16GB Digital Voice Recorder ۶۹۹,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰
PHILIPS VTR7100 ۸۱۰,۰۰۰ ۸۴۹,۰۰۰
PHILIPS VTR8010 16GB Digital Voice Recorder ۹۴۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
عینک سه بعدی-3D
PHILIPS ACTIVE 3D GLASSES PTA509 ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
غذا ساز
PHILIPS HR7620 ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
PHILIPS HR7625 ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰
PHILIPS HR7627 ۰ ۰
PHILIPS HR7628 ۷۷۰,۰۰۰ ۱,۱۵۹,۰۰۰
PHILIPS HR7757 ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
PHILIPS HR7761 ۰ ۰
PHILIPS HR7762 ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
PHILIPS HR7769 ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
PHILIPS HR7776 ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۵,۵۳۸,۴۶۲
PHILIPS HR7778 ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۸۷۰,۰۰۰
PHILIPS HR7782 ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
فربرقی تستر-پیتزاپز
PHILIPS HD2630 - توستر نان ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
PHILIPS توستر HD2581 ۴۴۵,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
PHILIPS HD7447 ۴۹۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
PHILIPS HD7457 ۴۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
PHILIPS HD7564 ۰ ۰
کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها
PHILIPS DLC2404V Charge And Sync USB To Lightning Cable 1m ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
PHILIPS DLC2416U/10 Charge And Sync USB To microUSB Cable 1m ۲۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
PHILIPS SWA2528W/10 AUX Extension Cable 1.5m ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
PHILIPS SWA2529W/10 AUX Cable 1.5m ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
کتری برقی
PHILIPS HD4631 ۹۲۹,۰۰۰ ۹۲۹,۰۰۰
PHILIPS HD9305 ۴۹۷,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰
PHILIPS HD9342 ۹۷۵,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰
گوشتکوب برقی
PHILIPS hr1645 ۰ ۰
گیره - پایه-استند نگهدارنده
PHILIPS DLK33022B/97 Telescopic Suction Cup Mount ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰
لامپ و روشنایی ماشین -خودرو
PHILIPS 24 ولت - H7 MasterDuty 13972MDC1 ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PHILIPS H1 Vision 12258PRC1 ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
PHILIPS H7 Vision 12972PRC1 Halogen ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PHILIPS HB5 9007C1 ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
ماشین آشپزخانه
PHILIPS HR7958 ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
ماشین اصلاح بدن آقایان
PHILIPS BG2024-Bodygroom ۴۴۱,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
PHILIPS BG2036 ۸۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰
PHILIPS TT2040-Bodygroom ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماشین اصلاح زنانه/اپیلاتور
PHILIPS BRE610 ۴۸۹,۰۰۰ ۴۸۹,۰۰۰
PHILIPS BRE610/00 ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
PHILIPS BRE630/00 ۸۶۸,۸۰۰ ۸۶۸,۸۰۰
PHILIPS BRE650 ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
PHILIPS BRE650/00 ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
PHILIPS HP6420 ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
PHILIPS HP6423 ۲۹۹,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
ماشین اصلاح سر و صورت
PHILIPS BT5200 ۶۲۳,۰۰۰ ۶۸۳,۰۰۰
PHILIPS BT5205/16 ۹۵۵,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰
PHILIPS BT7206 ۷۶۵,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
PHILIPS HC3100 ۲۳۳,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰
PHILIPS HC5450 ۶۵۹,۰۰۰ ۶۵۹,۰۰۰
PHILIPS HC5450/83 ۶۲۴,۰۰۰ ۶۶۳,۰۰۰
PHILIPS HC7460/15 ۲,۱۸۷,۰۰۰ ۲,۱۸۷,۰۰۰
PHILIPS MG5730 ۶۹۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
PHILIPS MG7715 ۷۹۷,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰
PHILIPS QC5115 ۲۸۳,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
PHILIPS QG3362 ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰
PHILIPS ست اصلاح مدل MG5730/15 ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
ماشین ریش تراش /اصلاح مردانه
PHILIPS AT620/14 ۴۳۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
PHILIPS AT750/17-wet and dry electric shaver ۶۰۶,۰۰۰ ۶۰۶,۰۰۰
PHILIPS AT890 ۶۴۷,۰۰۰ ۶۵۹,۰۰۰
PHILIPS AT890/20 Wet and Dry Shaver ۶۴۹,۰۰۰ ۶۵۹,۰۰۰
PHILIPS BT5205 ۹۳۳,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰
PHILIPS PT860/16 - ریش تراش ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
PHILIPS QG3380 ۰ ۰
PHILIPS QS6161 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
PHILIPS S1110/04 ۴۵۵,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
PHILIPS S1110/21 ۴۵۳,۰۰۰ ۴۵۳,۰۰۰
PHILIPS S1520 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
PHILIPS S5370/26-wet and dry electric shaver ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۸۹۹,۰۰۰
PHILIPS S5420 ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۰۰۰
PHILIPS S7350/50-wet and dry electric shaver ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
PHILIPS S7370 ۱,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۶۲۹,۰۰۰
PHILIPS S7530 ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
PHILIPS S7710/25 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
PHILIPS S9031 ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
PHILIPS S9171/31- wet and dry electric shaver ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۷۷,۰۰۰
PHILIPS S9711/23-wet and dry electric shaver ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰
PHILIPS S9911 ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰
PHILIPS ست اصلاح مدل MG3710/15 ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
PHILIPS ماشین اصلاح صورت مدل QG3320/15 ۳۹۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
مخلوط کن
PHILIPS HR1627 ۰ ۰
PHILIPS HR1643 ۳۴۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
PHILIPS HR1673 ۵۴۱,۰۰۰ ۵۴۱,۰۰۰
PHILIPS HR2058 ۰ ۰
PHILIPS HR2106 ۴۳۹,۰۰۰ ۶۴۶,۰۰۰
PHILIPS HR2114 ۳۰۱,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰
PHILIPS HR2166 ۰ ۰
PHILIPS HR2172 ۴۲۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
PHILIPS HR2195 ۵۹۵,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
PHILIPS HR2876 ۲۹۳,۰۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
PHILIPS HR3652 ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
PHILIPS مدل HR3555 ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
موزن گوش و بینی
PHILIPS NT1150 ۱۶۴,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
PHILIPS NT3160 ۲۳۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
هدست - ميكروفن - هدفون
PHILIPS SHE9105SL- In-Ear Headphones with Mic ۳۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰
PHILIPS SHL 3065 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
PHILIPS ActionFit SHQ4300 ۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
PHILIPS Bass Plus SHE4305 In-Ear Headphone ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
PHILIPS SHD8600UG ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
PHILIPS SHE 3590 ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
PHILIPS SHE1360 ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
PHILIPS SHE3590BL/10 In-Ear ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
PHILIPS SHE3590LB ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
PHILIPS SHE3590PP ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
PHILIPS SHE3590RD ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
PHILIPS SHE3705BL ۱۰۸,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
PHILIPS SHE3705PK-Headphones with mic ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
PHILIPS SHE3900 - In-Ear Headphones ۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
PHILIPS SHE3900 PK ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
PHILIPS SHE3905PP ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
PHILIPS SHE7050PK ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
PHILIPS SHE8100 ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
PHILIPS SHE8105 ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
PHILIPS SHL3165 ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
PHILIPS SHL5205BK ۵۸۵,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
PHILIPS SHL5205WT ۵۸۵,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
PHILIPS SHM 3100 U ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
PHILIPS SHS3800 ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
PHILIPS TX2WT-in-ear-headphones-with-mic ۴۰۵,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰
PHILIPS هدفون مدل SHL3070 ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
هدست و بلوتوث
PHILIPS SHB5850 ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
PHILIPS SHB1500 ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۳,۷۰۰
PHILIPS SHB1600 Bluetooth ۱۷۷,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰
همزن
PHILIPS HR1560 ۰ ۰
PHILIPS HR1369 - میله ای ۱,۵۳۷,۰۰۰ ۱,۵۳۷,۰۰۰
PHILIPS HR1459 ۱۴۳,۰۰۰ ۳,۲۲۰,۰۰۰
PHILIPS HR1565 - کاسه دار ۳۶۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
PHILIPS HR1577 ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
PHILIPS HR3740 - دستی ۴۹۹,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
PHILIPS HR3745 - کاسه دار ۲۳,۸۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
PHILIPS خرد کن - HR1600 ۳۴۰,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
PHILIPS خرد کن - HR1602 ۰ ۰
PHILIPS خرد کن - HR1605 ۳۲۵,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
PHILIPS خرد کن - HR1636 ۰ ۰