لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات SILICON POWER


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
اسپیکر پورتابل-Portable
SILICON POWER Excel Bluetooth ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
SILICON POWER Versa Bluetooth Speaker ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
SILICON POWER Diamond Bluetooth ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
SILICON POWER Olga Bluetooth Speaker ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SILICON POWER Xtreme Bluetooth Speaker ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰
باتری و پایه شارژ
SILICON POWER Alkaline Ultra AA Battery ۸,۹۰۰ ۸,۹۰۰
SILICON POWER Alkaline Ultra AAA Battery - نیم قلمی ۱۰,۶۰۰ ۱۰,۶۰۰
پاور بانک- Power Bank
SILICON POWER S100 - 10000 mAh ۱۵۸,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
SILICON POWER S200 ۲۳۳,۵۰۰ ۲۵۸,۰۰۰
حافظه فلش / Flash Memory
SILICON POWER Touch T03 - 16GB ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 32GB ۶۷,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 64GB ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 8GB ۵۸,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-TOUCH T08 ۵۰,۹۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T30-USB 2.0 ۵۴,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T35-USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۷۹,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C50-Type-A-Micro-B-Type-C ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T07-USB 2.0 ۸۸,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-TOUCH T08 ۶۴,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T30-USB 2.0 ۷۷,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T35-USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۳۵۰,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-TOUCH T08 ۱۶۲,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Touch T20-USB 2.0 ۲۹۶,۰۰۰ ۲۹۶,۰۰۰
SILICON POWER 8GB - J02 ۴۱,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T07-USB 2.0 ۵۷,۹۰۰ ۵۷,۹۰۰
SILICON POWER 8GB-TOUCH T08 ۵۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T35-USB 2.0 ۵۱,۵۰۰ ۶۵,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T50 ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-16GB ۶۹,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰
SILICON POWER Blaze B06-32GB ۱۱۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-64GB ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-8GB ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-16GB ۷۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-32GB ۱۰۹,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-8GB ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J01-16GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J01-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-32GB ۱۴۹,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-64GB ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
SILICON POWER LuxMini 320 - 8GB ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
SILICON POWER M01-16GB ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-16GB ۶۷,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-32GB ۹۷,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-64GB ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M70-32GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Mobile C80-64GB-Type-C-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-16GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۸۴,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-32GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-64GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-8GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۷۴,۵۰۰ ۷۴,۵۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-16GB ۹۱,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-32GB ۱۲۹,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-64GB ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-32GB ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-16GB ۵۵,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-32GB ۶۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-64GB ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-8GB ۴۹,۹۰۰ ۵۸,۰۰۰
SILICON POWER Touch 830-16GB ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch 830-8GB ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-16GB ۵۵,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-32GB ۶۷,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-8GB ۴۶,۹۰۰ ۷۸,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-USB 2.0-64GB ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-16GB ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-32GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-64GB ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
SILICON POWER Touch T09-16GB-USB 2.0 ۵۷,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch T09-32GB-USB 2.0 ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰
SILICON POWER Touch T09-8GB-USB 2.0 ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-16GB ۲۶,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-32GB ۶۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-8GB ۴۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-16GB ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-32GB ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-8GB ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
رم کامپیوتر - RAM PC
SILICON POWER SP008GBLFU240 8GB DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
رم/کارت ریدر-Ram Reader
SILICON POWER ALL IN ONE ۶۹,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
SILICON POWER ALL IN ONE USB3 ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
كارت حافظه / Memory Card
SILICON POWER 16GB - Color Elite UHC-I U1 Class 10 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
SILICON POWER 32GB -Color ELITE microSDHC UHS-1 Class 10 + Adapter ۶۹,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
SILICON POWER 64GB - Color ELITE microSDXC UHS-1 Class 10 + Adapter ۱۷۹,۰۰۰ ۲۰۶,۰۰۰
SILICON POWER 8GB - Color ELITE microSDHC UHS-1 Class 10 + Adapter ۴۴,۵۰۰ ۵۲,۰۰۰
SILICON POWER Color Elite UHS-I U1 75MBps microSDXC With Adapter - 128GB ۲۷۹,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰
SILICON POWER ELITE microSDHC UHS-1 - 16GB ۵۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SILICON POWER ELITE microSDHC UHS-1 - 32GB ۷۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
SILICON POWER ELITE microSDHC UHS-1 - 8GB ۴۹,۵۰۰ ۵۴,۰۰۰
SILICON POWER ELITE microSDXC UHS-1 - 64GB ۱۶۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
SILICON POWER Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 16GB ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
SILICON POWER Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 32GB ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 8GB ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
SILICON POWER Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDHC - 16GB ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SILICON POWER Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDXC - 64GB ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
SILICON POWER SDXC UHS-I Class10 - 64GB ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
هارد اكسترنال - External H.D
SILICON POWER Armor A85 -4TB ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۲,۳۳۵,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A62 -USB 3.1 ۶۸۰,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A65-USB 3.1 ۷۴۰,۰۰۰ ۸۰۱,۹۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A75-USB 3.1 ۶۹۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Diamond D30 ۶۳۱,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A62 -USB 3.1 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A65-USB 3.1 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A75 ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۳۴۶,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Diamond D30 ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Diamond D30-D3L ۸۶۹,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰
SILICON POWER 5TB-Diamond D30-D3L ۲,۵۱۵,۰۰۰ ۲,۵۱۵,۰۰۰
SILICON POWER A80 Armor USB3 1TBضدآب+ضدضربه+رمزگذاری ۱۴۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A15 - 1T - USB 3.0 ۷۴۸,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30 - 1TB - USB 3.0 ۷۲۵,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30-2TB-USB 3.0 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-1TB-USB 3.0 ۷۳۵,۰۰۰ ۹۰۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-2TB-USB 3.0 ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-4TB-USB 3.1-مقاومت در برابر آب و ضربه تاحد معین ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-1TB-USB 3.0 ۷۳۸,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-2TB-USB 3.0 ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A80 -2TB-USB 3.0 ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-1TB-USB 3.0 ۷۵۴,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-2TB-USB 3.0 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-5TB -Waterproof -Shockproof ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۳,۰۳۵,۰۰۰
SILICON POWER Diamond D06-1TB-USB 3.0 ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Stream S03 - 1TB - USB 3.0 ۶۳۹,۹۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
هارد پر سرعت-SSD
SILICON POWER 128GB-Ace A55-SATA III ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Ace A55-SATA III ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
SILICON POWER 256GB-Ace A55-SATA III ۶۰۵,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55 - 120GB ۳۵۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55 - 240GB ۶۰۴,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55-120GB ۳۵۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55-240GB ۶۰۹,۵۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55-480GB ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۵۶۵,۰۰۰
SILICON POWER Velox V55 - 120GB ۴۲۳,۰۰۰ ۴۲۳,۰۰۰
SILICON POWER Velox V55 - 240GB ۶۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
SILICON POWER Velox V80-240GB-2.5 inch- SATA III ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰