لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات hikvision


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
DVR Stand alone-استند الون
hikvision DS-7604NI-Q1 Network Video Recorder ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-E2 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
IP CAMERA -آی پی کمرا -دوربین مدار بسته تحت شبکه
hikvision DS-2CD1143G0-I Network Dome Camera ۱,۶۸۳,۰۰۰ ۱,۶۸۳,۰۰۰
hikvision DS-2CD2020F-I ۱,۲۶۳,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۰۰۰
hikvision DS-2CD2020-I ۱,۵۱۹,۰۰۰ ۱,۵۱۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2043G0-I 4MP WDR Network Camera ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
hikvision مدل WDR IP DS-2CD2T42WD-I8 ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD1043G0-I Network Camera ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2120F-I ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۵۱۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2420FD-IW ۱,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۲۴۵,۰۰۰
hikvision DS-2CD2720F-I ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰
hikvision DS-2CD2D14WD ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
hikvision دوربین تحت شبکه مدل DS-2CE56F7T-IT3Z ۲,۰۵۳,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰
NVR
hikvision DS-7204HQHI-K1 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰
hikvision DS-7604NI-Q1/4P Network Video Recorder ۲,۰۹۴,۰۰۰ ۲,۰۹۴,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-K2 ۲,۲۸۹,۰۰۰ ۲,۲۸۹,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-Q1 ۲,۰۷۷,۰۰۰ ۲,۰۷۷,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-Q1/8P ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۳,۳۶۹,۰۰۰
hikvision DS-7616NI-K2/16P ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
hikvision DS-7616NI-Q2/16P ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
hikvision DS-7716NI-K4 ۵,۵۵۲,۰۰۰ ۵,۵۵۲,۰۰۰
دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome
hikvision DS-2CD2152FI-S ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰
دوربین مدار بسته توربو-TURBO
hikvision DS-2CE16D0T-IR ۴۲۰,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IT1 ۵۰۸,۸۰۰ ۵۰۸,۸۰۰
hikvision DS-2CE56D0T-IT1 ۴۶۳,۰۰۰ ۴۶۳,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D0T-IT3 ۵۳۱,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰