نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Acer One 10 S1003-1941 64GB ۳,۱۲۹,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰
Acer One 10 S1003-133L 64GB ۳,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۰۴۹,۰۰۰
Acer Iconia Tab 8 W W1-810-15N8 -32GB - Windos ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
Alcatel PLUS 10 4G-Windows ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۳۹۷,۰۰۰
Apple iPad Mini 4-128GB-Wi-Fi ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۸۲۹,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.7-128GB-4G ۰ ۰
Apple iPad Pro 9.7-32GB-Wi-Fi ۰ ۰
Apple iPad Pro 9.7-128GB-Wi-Fi ۰ ۰
Apple ipad Pro 12.9-128GB-4G ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.7-256GB-4G ۰ ۰
Apple iPad Pro 9.7-256GB-Wi-Fi ۰ ۰
Apple iPad Pro 10.5 -64GB-4G-LTE ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ ۱۰,۳۳۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.5 -256GB-4G-LTE ۱۳,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.5 -512GB-4G-LTE ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۹۹,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.5-64GB-Wi-Fi ۹,۲۹۹,۰۰۰ ۹,۲۹۹,۰۰۰
Apple New iPad Pro 12.9- 512GB- LTE-4G ۱۴,۶۹۹,۰۰۰ ۱۴,۶۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰
Apple New iPad 9.7 -128GB-4G-LTE ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-32GB ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-128GB ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۶,۱۵۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-32GB ۶,۳۹۹,۰۰۰ ۶,۳۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-128GB ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۶۹۹,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 - 64GB- 4G -2018 ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 - 256GB- 4G -2018 ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-512GB ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-1TB ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
Asus Z170CG-16GB-ZenPad C-3G ۵,۷۸۰,۰۰۰ ۵,۷۸۰,۰۰۰
Asus Z380KL-ZenPad 8.0-16GB-4G ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Asus Z300CNL-32GB- ZenPad 10 ۳,۵۸۰,۰۰۰ ۳,۵۸۰,۰۰۰
Asus ZenPad 3S 10 -Z500KL ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰
Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL ۴,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۲۹۷,۰۰۰
Asus ZenPad C 7.0 -Z171KG ۰ ۰
Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰
Dell Latitude 10 New plus 64GB - Windows ۶,۹۹۵,۰۰۰ ۶,۹۹۵,۰۰۰
Glx SAINA-8GB ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T1 7.0-16GB ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T3 7.0 ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۱,۲۷۹,۰۰۰
I-Life WTAB 805 Octavia- 16GB ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Pro 10 YT3-X90L ۰ ۰
LENOVO Tab3 8-16GB-LTE-4G-TB3-850M ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۵,۰۰۰
LENOVO Tab3 7 ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 10-YT3-X50M-4G ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 8.0-YT3-850M-4G ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3 Essential-TB3-710L ۱,۰۲۸,۲۰۰ ۱,۳۸۵,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-2GB-64GB-Wi-Fi ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-4G ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tablet 2 8.0-16GB-4G ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
LENOVO TAB 2 A10-30-16GB-Wi-Fi ۰ ۰
LENOVO TAB 3 A8-16GB-4G ۱,۹۱۵,۰۰۰ ۱,۹۱۵,۰۰۰
LENOVO Yoga Book with Windows-64GB ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۶,۸۸۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3-770 -16GB-LTE Dual SIM ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 8 -TB-8504X-16GB-4G ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 -16GB-LTE- 4G-TB-X304L ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۲,۷۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 Plus - TB-X704L-4G LTE -16GB ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۳,۵۱۰,۰۰۰
LENOVO Miix 320-64GB ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵,۳۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 Plus -LTE 4G-16GB-Dual SIM ۱,۶۰۵,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-4GB RAM-32 GB HARD ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۳,۷۲۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Plus-32GB-4G-LTE-YT-X703L ۵,۶۰۸,۰۰۰ ۶,۱۸۹,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304F-8GB ۸۲۰,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
LENOVO Yoga Book with Android-YB1-X90L ۶,۵۸۰,۰۰۰ ۶,۵۸۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304l-16GB-3G ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰
LENOVO TAB 4 7-TB-7504X-16GB-LTE ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۷۱۹,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304X LTE 16GB ۱,۱۹۴,۰۰۰ ۱,۲۹۳,۲۰۰
LENOVO Yoga Book With Windows-4G-128GB ۷,۵۹۵,۰۰۰ ۷,۷۴۵,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304N-16GB-4G ۱,۱۹۴,۰۰۰ ۱,۱۹۴,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 4G - Dual SIM 16GB Tablet ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 3G-8GB ۹۴۵,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 TB-X304X -4G -16GB ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 -Wi-Fi-8GB ۹۰۰,۰۰۰ ۹۵۹,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 3G 16GB ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
Microsoft Surface 3-128GB--Wi-Fi ۰ ۰
Microsoft Surface 3-4G LTE-128GB ۰ ۰
Microsoft Surface 3-4G LTE-64GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i5-4GB-128GB ۱۰,۴۹۹,۰۰۰ ۱۰,۴۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i5-8GB-256GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4-Core m3-4GB-128GB ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i7-16GB-256GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i7-8GB-256GB ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i7-16GB-512GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4 -Core i7-16GB-1TB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-1TB ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-512 SSD ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7- 8GB -256GB SSD ۱۶,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256 SSD ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB- 128 SSD ۹,۸۷۰,۰۰۰ ۱۱,۷۲۰,۰۰۰
Microsoft Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256 -with Type Cove ۱۸,۸۹۹,۰۰۰ ۱۸,۸۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 512GB Tablet ۲۱,۶۱۰,۰۰۰ ۲۱,۶۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 4GB 64GB Tablet ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-C Core i5 8GB 256GB with Black Type Cover ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ ۱۲,۵۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 8GB 128GB Tablet withType Cover ۹,۹۵۵,۰۰۰ ۹,۹۵۵,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017- i5 8GB 256GB with Signature Type Cover ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳,۰۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i5-4GB-128GB ۹,۹۹۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i7-8GB-512GB ۰ ۰
Nartab NT742 -16GB ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
Nartab NT804 - 16GB ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
Nartab NT821 ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A with S Pen -SM-P555 -9.7 inch-16GB ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.0-SM-T715-LTE ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7-SM-T815-LTE ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.6-T561-3G ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۳,۸۸۹,۰۰۰
Samsung Tab A (8 LTE) - T355 ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 7.0-T285-4G ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰
Samsung Tab A with S Pen-SM-P355-4G-8 inch ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016-LTE-T585 ۲,۹۵۹,۰۰۰ ۳,۵۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 -9.7,- LTE-SM-T819 ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2-8.0- LTE-SM-T719 ۰ ۰
Samsung Galaxy Tab A 2016 With S Pen ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 -4G-T385 ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S4 10.5-SM-T835 - LTE-4G ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۱۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.5- SM-T595 -LTE-4G ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۳,۸۸۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 New Edition LTE 32GB ۴,۷۹۷,۰۰۰ ۴,۷۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 8.0-N5120-16GB ۰ ۰
X.VISION X70 - XZ7080LC ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
X.VISION H80 - XS8070GC ۷۹۸,۰۰۰ ۷۹۸,۰۰۰
Xiaomi Mi Pad 4 - 32GB- WI-FI ۰ ۰
Xiaomi Mi Pad 4 Plus -4GB-128GB ۰ ۰