نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Canon L150 ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Canon FAX-L170 ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Canon i-SENSYS MF217w ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰
Panasonic KX-FP711 Plain Paper Fax ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
Panasonic KX-FT981CX ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
Panasonic KX-FL612 ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰
Panasonic KX-FP701FX ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
Panasonic KX-TF987 ۱,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۵۲۴,۰۰۰
Panasonic FP-701CX FAX ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Panasonic FP711CX-W FAX ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Panasonic فکس حرارتی مدل KX-FT987CX ۱,۴۵۰,۵۰۰ ۱,۴۶۲,۰۰۰