نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADATA NH13-1TB- USB 3.0 2.5” Portable Hard Drive ۰ ۰
ADATA HD710- 1TB -Waterproof/Shock-Resistant USB 3.0 ۰ ۰
ADATA HE720 - 1TB - Slimmest Profile USB 3.0 External ۰ ۰
ADATA DashDrive Durable HD650-1TB ۷۴۲,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
ADATA HD710-2TB-USB 3.0 ۰ ۰
ADATA HV620-1TB ۰ ۰
ADATA HV620-2TB ۰ ۰
ADATA HD650-2TB-USB 3.0 ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
ADATA NH13-USB 3.0-2TB ۰ ۰
ADATA HV100-1TB-USB 3.0 ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
ADATA HV100-2TB-USB 3.0 ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰
ADATA HD710A-1TB-Exclusive For Mac ۰ ۰
ADATA HD710A-2TB-Exclusive For Mac ۰ ۰
ADATA 1TB-HD720 Waterproof/Dustproof/Shockproof External Hard Drive ۶۵۹,۰۰۰ ۸۳۹,۰۰۰
ADATA 2TB-HD650X External Hard Drive ۰ ۰
ADATA 1TB-HD710M ۰ ۰
ADATA 2TB-HD710M ۰ ۰
ADATA HV620S-1TB-USB 3.0 ۶۱۵,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۱,۰۳۶,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰
ADATA 3TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۳۴۲,۰۰۰
ADATA 4TB-HM900 -USB 3.0-External Hard Drive ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
ADATA 6TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۲,۷۱۵,۰۰۰ ۳,۱۶۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۷۳۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
ADATA HD720-2TB-USB 3.0 ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HC660 ۷۱۴,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰
ADATA 2TB-HC660 ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710 Pro-HD710P ۸۰۵,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HD710 Pro-HD710P ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۴۹۵,۰۰۰
ADATA 4TB-HD650 - USB 3.1 ۰ ۰
ADATA 1TB-HD650X ۰ ۰
ADATA 2TB-HD725-USB 3.12 ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD725-USB 3.1 ۷۱۰,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰
ADATA 1TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۷۴۵,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۰ ۰
ADATA 1TB-HV300- USB 3.1 ۷۰۲,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HV300- USB 3.1 ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۰۰۰
ADATA 4TB--HD830 ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰
ADATA 2TB - HV620S External Hard Drive ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HD680 External Hard Drive ۱,۱۲۷,۰۰۰ ۱,۱۲۷,۰۰۰
ADATA 1TB -HD680 External Hard Drive ۷۷۶,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰
ADATA 4TB-HV320 External Hard Drive ۰ ۰
ADATA 2TB- HV320 External Hard Drive ۶۸۶,۰۰۰ ۶۸۶,۰۰۰
ADATA 1TB-HV320 External Hard Drive ۶۸۶,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710M Pro External Hard Drive ۷۹۳,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
ADATA 1TB- HD710A Pro External Hard Drive ۸۲۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰
Apacer AC730-2TB-USB 3.1 ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Apacer AC630 -1TB- Shockproof-USB 3.1 ۷۴۹,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
Apacer 1TB- AC532 Shockproof Portable Hard Drive ۷۲۵,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
Apacer 2TB- AC532 Shockproof Portable Hard Drive ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Apacer 2TB-AC631-USB 3.1 ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Apacer 1TB-AC631-USB 3.1 ۷۳۵,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
Apacer 1TB-AC632- Shockproof ۷۳۸,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
Apacer 2TB-AC632 - Shockproof ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
Canon هارد اکسترنال مدل CS100 ظرفیت 1 ترابایت ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
G-Drive 1TB- Usb-C External Hard Drive ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
LaCie 1TB-Porsche Design P922 External Hard Drive ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
Maxtor 4TB- M3 External Hard Drive ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
RIDATA 1TB- RPD E30 External Hard Drive ۵۸۸,۰۰۰ ۵۸۸,۰۰۰
Seagate BACKUP PLUS -1TB 2.5" USB3 ۵۹۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
Seagate Backup Plus Slim-1TB- USB 3.0-USB 2.0 ۵۹۵,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
Seagate Backup Plus Slim-2TB-USB 3.0-USB 2.0 ۸۶۵,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
Seagate Expansion Portable 1TB- USB 3.0 Hard Drive ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
Seagate Expansion Portable- 2TB USB 3.0 Hard Drive ۰ ۰
Seagate Backup Plus Desktop-2TB ۰ ۰
Seagate Backup Plus Desktop-4TB ۰ ۰
Seagate 4TB-Backup Plus Portable Drive-STDR4000200 ۲,۰۱۳,۰۰۰ ۲,۱۹۰,۰۰۰
Seagate 2TB-Expansion Desktop - STEB2000200 ۸۴۴,۵۰۰ ۸۴۴,۵۰۰
Seagate 2TB-Expansion Portable-STEA2000400 ۸۴۵,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
Seagate 1TB-Expansion Portable -STEA1000400 ۵۸۵,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰
Seagate 5TB-Backup Plus - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۰ ۰
Seagate 4TB-Expansion Portable-STEA4000400-US 3.0 ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
SILICON POWER A80 Armor USB3 1TBضدآب+ضدضربه+رمزگذاری ۷۸۹,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Stream S03 - 1TB - USB 3.0 ۷۷۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30 - 1TB - USB 3.0 ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۸,۰۰۰
SILICON POWER Armor A80 -2TB-USB 3.0 ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30-2TB-USB 3.0 ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-2TB-USB 3.0 ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-1TB-USB 3.0 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-1TB-USB 3.0 ۷۰۸,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-2TB-USB 3.0 ۱,۲۲۲,۲۰۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-4TB-USB 3.1-مقاومت در برابر آب و ضربه تاحد معین ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-5TB -Waterproof -Shockproof ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A65-USB 3.1 ۷۱۱,۰۰۰ ۸,۰۵۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A65-USB 3.1 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A75-USB 3.1 ۷۷۵,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Diamond D30 ۶۹۹,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85 -4TB ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۲۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A62 -USB 3.1 ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 1TB USB 3.0 ۹۸۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 2TB USB 3.0 ۹۸۵,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
TOSHIBA 1TB-CANVIO READY - 2.5"-USB 3.0 ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
TOSHIBA 1TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۶۸۵,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
TOSHIBA 2TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۹۸۵,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25H3-USB 3.0 ۸۵۵,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
Transcend 2TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet 25M3 -USB 3.0 ۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet® 25C3-Ultra-slim ۸۲۷,۰۰۰ ۸۲۷,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet® 25C3-Ultra Slim ۱,۲۷۸,۰۰۰ ۱,۲۷۸,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 ۸۰۴,۰۰۰ ۸۰۴,۰۰۰
Transcend 4TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۲۹۰,۰۰۰
Transcend 4TB- 35T3 -StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۱,۸۰۶,۰۰۰ ۱,۸۰۶,۰۰۰
Transcend 8TB- 35T3 StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰
Transcend 3TB- 35T3 StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۱,۴۸۲,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۰۰۰
Transcend 1TB- StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive ۸۳۸,۰۰۰ ۸۳۸,۰۰۰
Transcend 2TB- StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive ۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
Vicco man 1TB - VC-810 External Hard Drive ۶۳۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰
Vicco man 2TB -VC-820 External Hard Drive ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
Western Digital 1TB USB 3 -My Passport Essential ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
Western Digital ELEMENTS 3.5" 2.5TB USB2 ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
Western Digital Element -1TB ۶۳۰,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰
Western Digital 2TB- My Passport Portable External USB 3.0 ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
Western Digital My Passport Ultra-1TB-USB 3.0 and USB 2.0 ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
Western Digital WD ELEMENT-2TB-USB 3.0 and USB 2.0 ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰
Western Digital 4TB-My Book-USB 3.0 -USB 2.0-WDBFJK0040HBK ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
Western Digital 1TB-My Passport Ultra-Premium-USB 3.0 ۶۶۶,۰۰۰ ۶۶۶,۰۰۰
Western Digital 2TB-My Passport Wireless Pro-Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0 ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۲۶۵,۰۰۰
Western Digital 3TB-My Passport Wireless Pro-Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0 ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰
Western Digital 3TB-My Passport Ultra Metal Edition ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-1TB ۶۴۰,۰۰۰ ۶,۳۷۰,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-2TB ۹۴۵,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-4TB ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۱۸,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-3TB ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-4TB ۱,۸۸۵,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-6TB ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۱۹۹,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-8TB ۳,۸۱۰,۰۰۰ ۳,۸۱۰,۰۰۰
Western Digital 1TB-WD ELEMENTS SE ۶۵۰,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰
Western Digital 6TB - My Book Desktop External Hard Drive ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰
Western Digital 3TB - My Book Desktop External Hard Drive ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
Western Digital 4TB-My Book Desktop External Hard Drive ۱,۷۹۲,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Western Digital 8TB-My Book Desktop External Hard Drive ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۴,۱۳۰,۰۰۰
Western Digital 2TB-Elements- WD External Hard Drive ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
Western Digital 1TB-Elements- WD External Hard Drive ۶۳۰,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰
Western Digital هارد اکسترنال مدل My Passport WDBYNN0010B ظرفیت 1 ترابایت ۶۵۹,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰