نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADATA Premier Pro SP920-64GB ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
ADATA SP600-32GB ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
ADATA 128GB-Ultimate SU800 SSD-3D NAND SSD ۳۷۰,۰۰۰ ۵۶۱,۰۰۰
ADATA 256GB-Ultimate SU800 SSD-3D NAND SSD ۶۷۹,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰
ADATA 512GB-Ultimate SU800 SSD-3D NAND SSD ۱,۴۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ADATA 1TB-Ultimate SU800 SSD-3D NAND SSD ۲,۳۸۳,۰۰۰ ۲,۳۸۳,۰۰۰
ADATA 128GB-Ultimate SU800 M.2 2280 ۳۷۰,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
ADATA 256GB-Ultimate SU800 M.2 2280 ۷۲۶,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰
ADATA 512GB-Ultimate SU800 M.2 2280 ۱,۴۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ADATA 1TB-Ultimate SU800 M.2 2280 ۲,۳۸۳,۰۰۰ ۲,۳۸۳,۰۰۰
ADATA 1TB-SX8000 M.2 2280-XPG PCIe Gen3x4 Solid State Drive ۰ ۰
ADATA 512GB-Ultimate SU900- 3D NAND SSD ۱,۸۳۱,۰۰۰ ۱,۸۳۱,۰۰۰
ADATA 1TB-Ultimate SU900- 3D NAND SSD ۲,۹۰۹,۰۰۰ ۲,۹۰۹,۰۰۰
ADATA 2TB-Ultimate SU900- 3D NAND SSD ۶,۵۶۸,۰۰۰ ۶,۵۶۸,۰۰۰
ADATA 240GB-XPG SX950 SATA 6 -2.5 inch ۷۸۲,۰۰۰ ۷۸۲,۰۰۰
ADATA 960GB-XPG SX950 SATA 6 -2.5 inch ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰
ADATA 240GB-SU700-3D NAND ۸۸۳,۰۰۰ ۸۸۳,۰۰۰
ADATA 480GB-SU700-3D NAND ۱,۶۶۱,۰۰۰ ۱,۶۶۱,۰۰۰
ADATA 120GB-SU700-3D NAND ۵۶۴,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰
ADATA 960GB-SU700-3D NAND ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰
ADATA 128GB-XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 ۴,۶۴۷,۰۰۰ ۴,۶۴۷,۰۰۰
ADATA 1TB-XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 ۰ ۰
ADATA 256GB-XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 ۱,۰۸۸,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰
ADATA 512GB-XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰
ADATA 240GB-Ultimate SU650 ۶۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
ADATA 480GB-Ultimate SU650 ۱,۱۸۲,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
ADATA 120GB-Ultimate SU650 ۳۰۸,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
ADATA 512GB-XPG SX6000 PCIe Gen3x2 M.2 2280 ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
ADATA 256GB-XPG SX6000 PCIe Gen3x2 M.2 2280 ۸۶۱,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰
ADATA 1TB-XPG SX6000 PCIe Gen3x2 M.2 2280 ۳,۳۳۰,۰۰۰ ۳,۳۳۰,۰۰۰
ADATA 120GB-XPG SX950U ۴۷۱,۰۰۰ ۴۷۱,۰۰۰
ADATA 480GB-XPG SX950U ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
ADATA 960GB-XPG SX950U ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰
ADATA 960GB -Ultimate SU650 ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
ADATA 120GB-SU655 - 3D NAND 2.5 inch SATA III High Speed ۳۱۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
ADATA 240GB-SU655 - 3D NAND 2.5 inch SATA III High Speed ۰ ۰
ADATA 480GB-SU655 - 3D NAND 2.5 inch SATA III High Speed ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۱۹۷,۰۰۰
ADATA 512GB-XPG SX6000 Lite PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal SSD Drive ۰ ۰
ADATA 1TB -GAMMIX S11 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD Drive ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
ADATA 512GB -GAMMIX S11 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD Drive ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
ADATA 256GB-GAMMIX S11 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD Drive ۰ ۰
ADATA 1TB-SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD Drive ۴,۹۰۷,۰۰۰ ۴,۹۰۷,۰۰۰
ADATA 512GB -SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD Drive ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
ADATA 256GB-SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD Drive ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰
ADATA 512GB-GAMMIX S5 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal SSD Drive ۰ ۰
ADATA 512GB- XPG SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal SSD Drive ۰ ۰
ADATA 256GB-XPG SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal SSD Drive ۰ ۰
ADATA 960GB -Ultimate SU630 3D QLC Internal SSD Drive ۴۶۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
ADATA 480GB -Ultimate SU630 3D QLC Internal SSD Drive ۱,۲۶۲,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
ADATA 240GB - Ultimate SU630 3D QLC Internal SSD Drive ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
Apacer 120GB- AS340 PANTHER ۲۸۸,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
Apacer 240GB- AS340 PANTHER ۵۳۸,۰۰۰ ۵۶۹,۰۰۰
Apacer 240GB-AST280 M.2 SATA III ۷۲۵,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
Apacer 120GB-AST280 M.2 SATA III ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Apacer AS350 PANTHER 120GB ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
Kingstar 240GB- G300 240GB 3D NAND SSD Drive ۵۲۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
Kingston 120GB-SSDNow UV400-SUV400S37/120G ۲۸۲,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
Kingston 240GB-SSDNow UV400-SUV400S37/240G ۴۴۵,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
Kingston 60GB- UV400 INTERNAL SSD DRIVE ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
Kingston 120GB - A400 ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
Klevv 120GB- NEO N600 Internal SSD Drive ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
LITEON 240GB-MU 3-PH4-CE240 ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
LITEON 120GB - MU3 PH6-CE120 SSD Drive ۲۷۷,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰
PATRIOT 256GB-Spark Solid State Drives-SATA III ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
PATRIOT 240GB-Hellfire PCIe Gen3x4 M.2 2280 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
PATRIOT 480GB-Hellfire M.2 NVMe ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
Pioneer APS-SL2-240GB-SSD ۰ ۰
Pioneer 240GB APS-SL3 INTERNAL SSD Drive ۴۹۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
Pioneer 120GB - APS-SL3N ۲۸۸,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
PLEXTOR 1TB-M8PeG-M.2 PCIe ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
PLEXTOR 1TB - M9PeY M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express SSD ۰ ۰
PNY CS900 Series 2,5in SATA III 120GB ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
PNY PNY CS900 Series 2,5 in SATA III 240GB ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
PNY PNY CS900 Series 2,5in SATA III 480GB ۹۰۹,۰۰۰ ۹۰۹,۰۰۰
PNY CS900 Series 2,5 in SATA III 960GB ۰ ۰
Samsung 2TB-850 EVO ۶,۹۸۰,۰۰۰ ۶,۹۸۰,۰۰۰
Samsung 500GB-960 EVO M.2 NVMe PCI-Express 3.0 -MZ-V6E500BW ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰
Samsung 480GB-Enterprise SSD SM863 SATA 480GB - MZ-7KM4 ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Enterprise PM863a 480GB SSD Server- هارد اس اس دی مخصوص سرور ۰ ۰
Samsung SSD PM863 1.9TB 2.5inch MZ-7LM1T9 ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰
Samsung 240GB-SSD SM863 -2.5inch MZ-7KM240 ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۳۹۰,۰۰۰
Samsung 960GB-SSD SM863 -2.5inch MZ-7KM960 ۰ ۰
Samsung SSD SM863 1.9TB 2.5inch MZ-7KM1T9 ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۱۰,۵۵۰,۰۰۰
Samsung 960GB-MZILS960HCHP -PM1633-SAS 12Gbps 2.5 inch ۶,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۹۵۰,۰۰۰
Samsung 3840 GB-PM863 SATA Enterprise SSD-MZ-7LM3T8 ۰ ۰
Samsung 250GB-860 EVO Series 2.5" SATA III 3D NAND ۶۸۵,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
Samsung 500GB-860 EVO Series 2.5" SATA III 3D NAND ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
Samsung 1TB-860 EVO Series 2.5" SATA III 3D NAND ۲,۲۶۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
Samsung 256GB-860 Pro - 2.5" SATA III 3D NAND ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Samsung 1TB-860 Pro - 2.5" SATA III 3D NAND ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰
Samsung 480GB-MZILS480HCGR Enterprise PM1633 ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung 860 Evo SSD Drive 250GB ۶۸۵,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
Samsung 1TB 970 PRO - MZ-V7P1T0BW - NVMe M.2 Internal SSD ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
Samsung 512GB 970 PRO - MZ-V7P512BW - NVMe M.2 Internal SSD ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
Samsung 250GB-970 EVO - MZ-V7E250BW -NVMe M.2 Internal ۱,۲۰۵,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
Samsung 500 GB-970 EVO - MZ-V7E500BW -NVMe M.2 Internal ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰
Samsung 1TB-970 EVO -MZ-V7E1T0BW -NVMe M.2 Internal ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung 960GB-PM1633a Enterprise Class SAS SSD Drive ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰
SanDisk Extreme PRO 240GB ۸۱۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
SanDisk 240GB- ULTRA® II SSD ۷۲۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
SanDisk 480GB- ULTRA® II SSD ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
SanDisk 120GB-SSD PLUS ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
SanDisk 240GB-SSD PLUS ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55 - 120GB ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55 - 240GB ۵۶۵,۰۰۰ ۵۸۷,۷۰۰
SILICON POWER Velox V80-240GB-2.5 inch- SATA III ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55-120GB ۲۹۸,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55-240GB ۵۵۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Slim S55-480GB ۳۳۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
SILICON POWER 128GB-Ace A55-SATA III ۳۲۰,۰۰۰ ۳۶۳,۰۰۰
SILICON POWER 256GB-Ace A55-SATA III ۶۴۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
TOSHIBA 6TB-N300-7200 RPM -128MB Cache ۰ ۰
Transcend 128GB-SSD230- SATA III 6Gb/s-3D NAND-TS128GSSD230S ۴۲۴,۰۰۰ ۴۲۴,۰۰۰
Transcend 256GB-370S Premium ۹۲۵,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰
Transcend 128GB-SSD370S Internal SSD Drive ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Transcend 120GB- SSD220S - internal SSD Drive ۳۴۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
Western Digital WD GREEN PC SSD-120GB- 2.5” 7mm-WDS120G1G0A ۲۹۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
Western Digital WD GREEN PC SSD-240GB-2.5” 7mm-SATA III 6Gb s-WDS240G1G0A ۴۸۵,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰
Western Digital WD Green SSD-240GB- M.2 2280- SATA III 6Gb s ۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
Western Digital 480GB-Green M.2 2280 SATA III ۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
Western Digital 250GB-Blue M.2 SSD- SATA 6 - WDS250G1B0B ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰
Western Digital 1TB-WD Blue M.2-SSD-SATA 6 - WDS100T1B0B ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰