شیر آلات حمام و دستشویی - آلپس / ALPS شیر روشویی پایه بلند- VICTOR AP90513-A